รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2560 08:45:00
หัวข้อข่าว
SET lifts "SP" sign on securities of UBIS
หลักทรัพย์
UBIS
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED (UBIS)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 07-Apr-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
The company has completely disclosed its financial statements.
______________________________________________________________________