รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2560 08:53:00
หัวข้อข่าว
SET lifts "SP" sign on securities of SPACK
หลักทรัพย์
SPACK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED (SPACK)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 13-Mar-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
The company has completely disclosed its financial statements.
______________________________________________________________________