รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2560 09:32:00
หัวข้อข่าว
SET lifts "SP" sign on securities of FC, NPP and TCJ
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED (FC)
 - NIPPON PACK (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (NPP)
 - T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED (TCJ)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 02-Mar-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
The companies have completely disclosed their financial statements.
______________________________________________________________________