รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2560 09:32:00
หัวข้อข่าว
SP sign lifted from NUSA's securities
หลักทรัพย์
NUSA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED (NUSA)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 02-Mar-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
The SET has posted an SP (Suspension) sign against Nusasiri Public Company 
Limited (NUSA) since the first trading session on March 1, 2017 because NUSA
failed to submit financial statements ending December 31, 2016 within the
deadline specified by the SET. Later, NUSA has submitted the financial
statements ending December 31, 2016 to the SET which has showed the important
information about the capital increasing but NUSA did not disseminate those
information to the SET.
Now, NUSA has completely disseminated material information.
Remark                  :
______________________________________________________________________