รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2560 14:02:00
หัวข้อข่าว
SP (Suspension) sign remaining posted against NUSA's securities.
หลักทรัพย์
NUSA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SP (Suspension) sign remaining posted against NUSA's securities.

      The SET has posted an SP (Suspension) sign against Nusasiri Public 
Company Limited (NUSA) since the first trading session on March 1, 2017 because
NUSA failed to submit financial statements ending December 31, 2016 within the
deadline specified by the SET.
      NUSA has presently submitted the financial statements ending 
December 31, 2016 to the SET which show the important information about the
capital increasing but NUSA does not disseminate those information to the SET.
Consequently, the SET has remained posted an SP sign to suspend trading on
NUSA's securities until the company is able to submit aforesaid information
completely.
______________________________________________________________________