รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2560 09:17:00
หัวข้อข่าว
SP signs posted on listed companies for failure to submit financial statements ending Dec 31, 2016
หลักทรัพย์
IEC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED (APCS)
 - AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED (AQ)
 - BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (BUI)
 - CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CHUO)
 - FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED (FC)
 - THE INTERNATIONAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (IEC)
 - INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (IFEC)
 - K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED (KC)
 - L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED (LVT)
 - NIPPON PACK (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (NPP)
 - NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED (NUSA)
 - POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (POLAR)
 - S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED (SPACK)
 - T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED (TCJ)
 - THAI UNIQUE COIL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED (TUCC)
 - UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED (UBIS)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 01-Mar-2017
Reason                  :
Failure to submit the financial statements by the deadline specified by SET.
______________________________________________________________________