รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2560 09:09:00
หัวข้อข่าว
SP sign posts against RICH for possible delisting
หลักทรัพย์
RICH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (RICH)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 01-Mar-2017
Reason                  :
The SET is currently considering the company's financial status and operating 
performance to determine whether or not it might be delisted.
Remark                  :
Rich Asia Corporation Public Company Limited (RICH) submitted its audited annual
financial statements ending 31 December 2016 to the SET. The company's
financial status has been called for possible delisting because its
shareholders' equity was found to be less than zero.

The SET is currently considering RICH's financial status and operating 
performance to determine whether it could be subject to possible delisting.
Therefore, the SET posts SP (Suspension) sign to prohibit trading of RICH's
securities since March 1, 2017 until conclusion has been made but not later than
 7 business days or by March 9, 2017.
______________________________________________________________________