รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ม.ค. 2560 08:15:00
หัวข้อข่าว
SP, NP posted in case of unable to express confidence on auditor's report as at 31 March 2015
หลักทรัพย์
LVT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend and Notice pending (SP and 
NP) signs posted
Security Symbol
 - L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED (LVT)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 31-Jan-2017
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 01-Feb-2017
Reason                  :
As the company's auditor has been unable to express confidence in the firm's 1st
quarterly financial statements ending 31 March 2015, the SEC may require that
the company amend its financial statements.
Remark                  :
SET has still suspended trading of LVT's securities until the causes of 
delisting are eliminated.
______________________________________________________________________