รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2560 14:01:00
หัวข้อข่าว
SP sign posted against IFEC
หลักทรัพย์
IFEC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (IFEC)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 12-Jan-2017
Trading session             : Afternoon
Reason                  :
Posted trading suspension sign "SP" of INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED "IFEC". Following The Stock Exchange of Thailand "SET" ordered
to post trading suspension "H" of IFEC's securities effective from the morning
trading session of 12 January 2017, due to an absent of clarification from the
company regarding its bill of exchange (B/E) defaulted thus might affect the
trading pattern of IFEC's securities. The SET therefore has ordered to post the
trading suspension "SP" of IFEC's securities effective from the afternoon
trading session of 12 January 2017 until the SET has received clarification from
 the company.
Remark                  :
 
______________________________________________________________________