รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2560 09:36:00
หัวข้อข่าว
Halt (H) sign posted against IFEC
หลักทรัพย์
IFEC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Halt (H) sign posted
Security Symbol
 - INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (IFEC)
Sign posted               : H
Sign posted on (date)          : 12-Jan-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
Significant information that might affect trading of its securities is 
circulating,but SET has not yet been officially informed.
Remark                  :
The Stock Exchange of Thailand "SET" has ordered securities trading Halt of 
INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED "IFEC" due to the issue
posted on the newspapers regarding the company's bill of exchange (B/E) was
defaulted and the company has already declared via the SET that the company has
already postponed to pay principal amount with interest within 11th January
2017. But the company did not provide further information to the SET. Since this
matter is material information and might affect its securities trading pattern
as well as the investors' investment decisions. Therefore, the SET has ordered
trading Halt of IFEC's securities effective from the morning trading session of
12 January 2017 onwards, until the SET has received clarification on the above
issue.
______________________________________________________________________