Language :

Presentation

ปี
วัน เดือน ปี รายละเอียด ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2563 แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤษภาคม 2563
12 พ.ค. 2563 แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนเมษายน 2563
08 เม.ย. 2563 แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมีนาคม 2563
09 มี.ค. 2563 แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
06 ก.พ. 2563 presentation ดร ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปาฐกถาในงาน Post Today Economic Forum 2020 : ถอดรหัสเศรษฐกิจ 2020
05 ก.พ. 2563 แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมกราคม 2563
08 ม.ค. 2563 แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ปี 2562

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.