สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
25.50 31.00 / 19.80 17.89 2.75 307.33 7,836.81 8,400.59 595.02 11.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2565 08:11   หุ้นเพิ่มทุนของ SAPPE เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2565
05 ม.ค. 2565 07:51   การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
30 ธ.ค. 2564 17:56   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SAPPEWA2 (F53-5)
12 พ.ย. 2564 13:10   การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด (แก้ไข)
12 พ.ย. 2564 08:00   การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2319-4949
เบอร์โทรสาร 0-2319-7337
URL www.sappe.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/05/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/06/2557
ราคา IPO (บาท) 13.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ภายใต้ 18 ตราสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์, เซ็ปเป้ บิวติ ชอท , เซนต์ แอนนา และ บลู 2) ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผลไม้ เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ ได้แก่ เซ็ปเป้ อโลเวร่า, เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์, โมกุ โมกุ , กุมิ กุมิ by โมกุ โมกุ และ ออล โคโค 3) ผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่ และ สริมฟิต คอฟฟี่ ซึ่งเป็นกาแฟควบคุมน้ำหนัก และ เพรียว คลอโรฟิลล์ มีคุณสมบัติในการช่วยดีท็อกซ์ขับล้างสารพิษ และเซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง 4) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มปรุงสำเร็จพร้อมดื่มอื่นๆ ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่ แบบกระป๋อง 5) ผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ , ซีแมกซ์ , ชิมดิ , แม็กซ์ทีฟ และ ดีนอช

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มี.ค. 2564 01 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.83% 3,970 24.79% 2,618
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.38% (ณ วันที่ 18/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.80% (ณ วันที่ 18/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.86 -1.25 -2.46
  20 วัน -5.56 -7.27 -6.61
  60 วัน 0.99 2.22 -0.00
  120 วัน -9.73 -4.39 -14.40
  YTD -2.86 -3.18 -3.01
  P/E (X) 17.89 46.97 20.85
  P/BV (X) 2.75 2.14 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.29 2.05 2.07

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์ 54,260,223 17.83
  2. นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 52,239,257 17.16
  3. นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์ 46,736,574 15.35
  4. นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 45,807,542 15.05
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 20,000,000 6.57
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,989,433 1.97
  7. นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ 4,950,392 1.63
  8. นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ 4,665,632 1.53
  9. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,800,000 0.59
  10. นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 1,150,000 0.38

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นที อ่อนอิน ประธานกรรมการ
  2. นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ
  5. นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ
  6. นาง นิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ
  7. นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ
  8. น.ส. กัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 307.33  306.09  304.38 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,836.81  8,034.78  5,874.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 25.50  26.25  19.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.31  9.31  8.83 
  P/BV (X) 2.75  2.82  2.19 
  P/E (X) 17.89  18.34  16.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.15  172.91  66.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.43  56.78  16.40 
  Beta 1.10  1.06  0.57 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.86  36.01  -3.02 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.96  3.86  4.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.71  0.71  0.73 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1.02 บาท 27 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.83 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.66 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 306.84 270.96 194.39 181.70 172.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 467.00 459.74 500.05 393.82 285.68
  สินค้าคงเหลือ 290.11 231.06 221.07 216.90 213.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,427.04 2,192.53 2,361.32 1,943.88 1,604.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 982.38 1,041.28 1,006.22 1,133.84 1,055.95
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,292.83 1,311.03 1,285.84 1,446.09 1,318.35
  รวมสินทรัพย์ 3,719.86 3,503.56 3,647.16 3,389.97 2,922.91
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2.11 - 1.46 - 0.95
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 618.88 541.54 577.94 548.42 449.33
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 0.06 0.03 0.10 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 676.14 613.10 670.51 602.70 482.46
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 95.55 106.03 103.55 43.49 16.90
  รวมหนี้สิน 771.68 719.13 774.05 646.20 499.37
  ทุนจดทะเบียน 308.44 308.44 308.44 308.44 308.44
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 306.09 304.38 304.38 304.38 304.37
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,021.35 975.61 975.61 975.61 975.34
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,509.11 1,381.51 1,464.14 1,343.31 1,140.55
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -5.44 -0.52 -0.34 2.97 -0.94
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -4.37 -4.37 -4.37 -4.37 -4.37
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,849.24 2,687.06 2,771.59 2,647.19 2,428.39
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 98.94 97.37 101.52 96.58 -4.85
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,625.44 2,474.82 3,268.08 3,299.48 2,826.86
  รายได้อื่น 191.56 43.05 55.52 69.92 51.54
  รวมรายได้ 2,817.00 2,517.88 3,323.61 3,369.40 2,878.40
  ต้นทุน 1,591.52 1,564.67 2,067.23 2,083.85 1,799.82
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 753.60 547.24 749.84 780.81 648.97
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,345.13 2,111.91 2,817.08 2,864.66 2,448.79
  EBITDA 595.02 532.35 687.23 695.13 598.04
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 148.00 154.40 202.16 191.28 160.87
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 447.02 377.95 485.07 503.85 437.18
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 355.43 297.54 380.16 403.06 351.55
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.17 0.98 1.25 1.32 1.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 480.84 386.64 539.91 605.66 433.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -70.89 -25.77 -251.55 -387.58 -216.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -297.50 -271.61 -275.66 -209.02 -199.64
  เงินสดสุทธิ 112.44 89.26 12.70 9.06 16.95
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.59 3.58 3.52 3.23
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.82 13.16 14.03 15.88
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.34 12.89 13.79 15.96
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.26 0.26 0.27 0.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.00 0.98 0.94 1.07
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 39.38 36.78 36.74 36.84
  EBIT Margin (%) 15.87 15.01 14.59 14.95
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.54 11.88 11.61 11.95

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.09 -1.50 -0.95 16.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.72 0.86 -0.80 15.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.88 -1.51 -1.36 17.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 11.04 0.10 -1.66 16.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 19.46 -15.75 -5.68 14.65

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.33 7.99 7.31 9.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.84 45.70 49.92 37.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.04 9.15 9.44 9.68
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.42 39.90 38.66 37.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.65 4.02 3.67 4.18
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.65 90.73 99.44 87.38
  วงจรเงินสด (วัน) 24.61 -5.13 -10.86 -12.08


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้