สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PACE บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.14 0.62 / 0.13 N/A 7.89 14,373.42 2,012.28 22,377.13 -680.47 -13.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2562 17:45   แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งผู้บริหาร
09 ก.ย. 2562 08:13   สรุปขอสนเทศของ PACE-W3
09 ก.ย. 2562 08:06   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PACE-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กันยายน 2562
03 ก.ย. 2562 07:40   SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 2 กันยายน 2562
30 ส.ค. 2562 12:57   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 45 ยูนิต 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2654-3344
เบอร์โทรสาร 0-2654-3323
URL http://www.pacedev.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/9/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2556
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ธุรกิจไลฟ์สไตล์รีเทลด้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ ภายใต้ของเครื่องหมายการค้า "ดีน แอนด์ เดลูก้า" โดยเป็นเจ้าของสาขาดีน แอนด์ เดลูก้าทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการมหานคร บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีลักษณะผสมผสาน (Mixed use) ทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว (บางกอก เอดิชั่น) อาคารพักอาศัยระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ (เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก) และไลฟ์สไตล์รีเทล (มหานคร คิวบ์ รีเทล ฮิลล์ และสกาย ออบเซอร์เวชั่น เดค) และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนิมิต หลังสวน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ บนถนนหลังสวน และโครงการมหาสมุทร ซึ่งเป็นวิลล่าตากอากาศ และคันทรี่ คลับสุดหรู ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  51.31% 5,100 47.02% 6,092
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.19% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.85% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.67 -3.25 -5.20
  20 วัน -22.22 -19.88 -22.73
  60 วัน -26.32 -18.42 -22.64
  120 วัน -39.13 -37.09 -39.45
  YTD -61.11 -60.36 -62.83
  P/E (X) N/A 14.32 18.65
  P/BV (X) 7.89 1.48 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.15 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี 4,683,522,096 38.90
  2. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 832,974,012 6.92
  3. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 546,850,000 4.54
  4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 500,000,000 4.15
  5. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT 376,504,500 3.13
  6. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 369,962,200 3.07
  7. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 323,800,000 2.69
  8. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 302,408,300 2.51
  9. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 284,965,300 2.37
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 262,276,194 2.18

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย จุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ
  4. นาย พรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ
  5. นาง ลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วิสิทธิ์ กาญจโนภาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ศรัณย์ทร ชุติมา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 14,373.42  12,038.69  3,758.03 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,012.28  4,333.93  2,217.24 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.14  0.36  0.59 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.02  0.12  1.57 
  P/BV (X) 7.89  3.03  1.13 
  P/E (X) N/A  N/A  2.36 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.29  108.53  231.30 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.18  27.21  65.25 
  Beta 1.13  0.70  0.62 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -61.11  -38.98  -82.21 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 454.19 2,548.21 1,278.06 1,202.39 692.45
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 583.90 1,883.68 886.72 80.10 93.34
  สินค้าคงเหลือ 10,301.96 9,346.84 9,724.13 12,563.47 10,849.95
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,043.50 14,123.01 12,718.81 14,342.08 12,413.88
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,408.03 3,515.10 3,616.26 3,514.55 3,092.98
  รวมสินทรัพย์ 21,074.05 23,653.37 21,611.88 32,422.63 31,831.16
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,041.10 2,976.47 3,058.56 4,340.70 1,141.02
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,718.76 3,068.85 2,648.35 2,490.23 1,660.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,634.19 7,630.60 9,740.16 9,390.80 10,635.02
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,050.47 15,440.39 18,876.52 19,959.26 21,895.13
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,768.58 5,914.26 1,470.29 10,201.44 8,246.82
  รวมหนี้สิน 20,819.05 21,354.65 20,346.81 30,160.69 30,141.95
  ทุนจดทะเบียน 26,783.43 16,782.65 16,782.65 16,782.65 4,078.03
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 12,038.69 11,538.69 12,038.69 3,758.03 3,758.03
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -255.32 -44.62 -255.32 3,846.81 3,846.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -742.40 -1,004.92 -1,004.92 -1,000.85 -1,388.48
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -10,639.67 -8,443.26 -9,955.45 -4,572.13 -5,163.93
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 255.00 2,298.72 1,265.06 2,246.94 1,689.21
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 0.00 0.00 14.99 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 988.77 6,373.83 8,549.09 9,114.27 5,383.57
  รายได้อื่น 290.32 195.72 264.36 156.61 83.17
  รวมรายได้ 1,279.10 6,569.55 8,813.45 9,270.89 5,466.74
  ต้นทุนขาย 492.17 4,548.14 5,951.55 6,138.22 2,782.93
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,559.85 2,071.37 3,674.40 5,812.45 4,391.36
  รวมค่าใช้จ่าย 2,056.02 9,773.42 13,205.49 14,318.07 7,235.96
  EBITDA -680.47 -3,095.39 -4,020.81 -4,764.40 -1,425.25
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 96.45 108.48 371.23 282.79 343.97
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -776.93 -3,203.87 -4,392.04 -5,047.19 -1,769.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,043.01 -3,871.13 -5,155.52 171.12 -2,326.40
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.09 -0.38 -0.47 0.05 -0.67
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -969.39 1,485.53 218.12 -542.52 -2,305.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -393.37 2,893.36 2,442.04 3,503.56 -2,312.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 472.33 -2,994.83 -2,579.15 -2,451.10 4,660.17
  เงินสดสุทธิ -890.43 1,384.05 81.02 509.94 41.35
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.63 0.91 0.67 0.72
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -182.28 -180.84 -293.59 8.69
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.79 -20.55 -16.26 -15.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 81.64 9.29 16.08 13.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.16 0.37 0.33 0.29
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 50.22 28.64 30.38 32.65
  EBIT Margin (%) -60.74 -48.77 -49.83 -54.44
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -81.54 -58.93 -58.50 1.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  14 ส.ค. 2562 XR 2,334,724,388 14,373,415,260 1.00
  29 ส.ค. 2561 PP 500,000,000 12,038,690,872 1.00
  14 ก.พ. 2561 XR 7,380,662,354 11,538,690,551 1.00
  08 ม.ค. 2561 PP 400,000,000 4,158,028,197 1.00
  28 ก.ค. 2559 PP 42,324,000 3,758,028,197 1.00
  28 ก.ค. 2559 PP 134,026,000 3,715,704,197 1.00
  25 ก.ค. 2559 PP 320,000,000 3,581,678,197 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -84.49 28.14 -6.20 69.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -89.18 36.40 -3.04 120.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -80.53 29.46 -4.93 69.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -78.96 34.43 -7.77 97.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.56 9.32 17.68 105.10
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 142.33 39.15 20.64 3.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.19 0.78 0.53 0.52
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,891.72 469.26 683.43 696.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.66 2.94 2.32 2.96
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 557.21 124.27 157.57 123.40
  วงจรเงินสด (วัน) 1,476.84 384.14 546.50 576.19


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 17 ส.ค. 2561 -
  NP 05 มี.ค. 2561 09 ต.ค. 2561

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PACE-W2, PACE-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น