สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NVD บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.50 2.62 / 1.01 N/A 0.76 1,380.60 3,451.50 11,568.85 257.48 50.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2564 08:01   แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)(แก้ไขใบนำ)
18 ม.ค. 2564 21:22   แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)(แก้ไข Template)
18 ม.ค. 2564 19:03   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการ (แก้ไขข้อมูล)
18 ม.ค. 2564 19:00   แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)(เพิ่มเลขหน้า)
18 ม.ค. 2564 18:04   แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2105-6789
เบอร์โทรสาร 0-2105-6787
URL http://www.nirvanadaii.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/07/2558
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 24/05/2561
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ มีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มบริษัท ?NIRVANA? พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรที่ดินเพื่อขาย ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด โฮมออฟฟิศ ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม โดยจะเน้นเรื่องทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนา สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เหมาะกับการอยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว 3 ชั้นในเมือง ภายใต้แบรนด์ ?BEYOND? บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ภายใต้แบรนด์ ?ICON? โฮมออฟฟิศ ภายในใต้แบรนด์ ?@WORK? ทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้แบรนด์ ?DEFINE? และคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ?BANYANTREE RESIDENCE RIVERSIDE BANGKOK? 2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ 3) ธุรกิจขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ รั้วสำเร็จรูป และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป จากโรงงานผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.84% 1,151 33.04% 1,173
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.72% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.94% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.63 0.50 2.20
  20 วัน 29.53 29.22 28.21
  60 วัน 147.52 90.45 100.05
  120 วัน 86.57 69.25 66.60
  YTD 15.74 11.60 11.71
  P/E (X) N/A 17.19 29.96
  P/BV (X) 0.76 1.25 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.19 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 711,855,320 51.56
  2. นาง วัฒนา สมวัฒนา 132,441,314 9.59
  3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 71,718,214 5.19
  4. CPYI CLT A/C 0182688-1008 41,653,164 3.02
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,379,100 2.64
  6. นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร 34,467,547 2.50
  7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 29,679,800 2.15
  8. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 26,350,100 1.91
  9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 18,800,729 1.36
  10. น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล 17,383,600 1.26

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิเชียร เจียกเจิม ประธานกรรมการ
  2. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กฤษณัน กฤตเมธภีมเดช รองประธานกรรมการ
  4. นาย จิรเดช นุตสถิตย์ กรรมการ
  5. ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ กรรมการ
  6. นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ กรรมการ
  7. นาย กัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,380.60  1,380.60  1,380.60 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,451.50  2,982.10  2,581.72 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.50  2.16  1.87 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.28  3.28  3.36 
  P/BV (X) 0.76  0.66  0.56 
  P/E (X) N/A  N/A  14.27 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.93  24.33  5.56 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 19.03  2.58  0.82 
  Beta 0.26  0.25  0.78 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 15.74  15.51  -18.70 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.60  1.85  10.16 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.61 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.04 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.08 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.11 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.06 บาท 16 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 267.71 1,768.77 371.56 1,103.81 991.65
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 294.46 443.79 538.23 456.80 428.42
  สินค้าคงเหลือ 9,710.23 8,959.99 9,179.96 8,410.70 4,662.04
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,397.02 11,254.23 10,201.26 10,051.92 6,393.23
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 462.92 542.35 559.92 503.22 356.43
  รวมสินทรัพย์ 12,919.40 13,744.51 12,897.99 12,452.37 9,749.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,667.45 - 2,168.00 1,660.44 715.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 274.46 447.45 469.11 560.90 474.04
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 672.76 2,052.22 2,054.90 390.73 645.36
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,219.90 5,591.60 5,608.68 3,360.59 3,549.42
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,910.37 3,327.65 2,504.97 4,298.10 1,495.69
  รวมหนี้สิน 8,130.28 8,919.24 8,113.65 7,658.69 5,045.11
  ทุนจดทะเบียน 1,681.72 1,681.72 1,681.72 1,681.72 1,405.60
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,380.60 1,380.60 1,380.60 1,380.60 1,380.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,251.36 1,251.36 1,251.36 1,251.36 1,251.36
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1,589.34 1,589.34 1,589.34 1,589.34 1,589.34
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 313.04 419.35 363.82 444.19 402.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,534.34 4,640.65 4,585.12 4,665.48 4,623.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 254.78 184.63 199.21 128.19 80.82
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,855.27 2,119.84 2,706.98 2,955.33 2,557.63
  รายได้อื่น 40.96 44.01 57.58 59.03 50.44
  รวมรายได้ 1,896.23 2,163.86 2,764.56 3,014.36 2,608.07
  ต้นทุนขาย 1,251.35 1,350.76 1,760.44 1,904.24 1,758.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 442.11 550.03 787.92 692.25 568.38
  รวมค่าใช้จ่าย 1,703.01 1,902.11 2,549.69 2,600.63 2,326.86
  EBITDA 257.48 309.46 282.90 464.80 340.56
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 64.26 47.72 68.03 51.07 59.34
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 193.22 261.74 214.87 413.73 281.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 24.74 83.96 28.43 276.88 223.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.06 0.02 0.20 0.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -338.98 -712.11 -1,163.18 -2,620.86 31.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -46.97 -140.18 -325.92 -5.47 -74.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 152.28 1,452.73 756.85 2,738.48 905.94
  เงินสดสุทธิ -233.67 600.43 -732.24 112.16 899.30
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.46 2.01 1.82 2.99
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.67 3.86 0.61 5.96
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.10 3.64 1.70 3.73
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.79 1.92 1.77 1.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.19 0.27 0.22 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.55 36.28 34.97 35.57
  EBIT Margin (%) 10.19 12.10 7.77 13.73
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.30 3.88 1.03 9.19

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -12.48 26.09 -8.40 15.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.36 22.66 -7.55 8.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -12.37 24.55 -8.29 15.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.47 25.28 -1.96 11.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -70.54 -53.34 -89.73 23.89

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.62 7.20 5.44 6.68
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.16 50.69 67.08 54.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.18 0.26 0.20 0.29
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 2,051.32 1,430.95 1,823.57 1,252.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.60 5.10 3.42 3.68
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 79.32 71.53 106.78 99.19
  วงจรเงินสด (วัน) 2,027.16 1,410.11 1,783.88 1,208.36


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ NVD-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น