สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
25.00 28.00 / 16.90 - 2.29 15,714.50 37,062.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ก.ค. 2562 19:11   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ทางเว็ปไซต์ของกองทรัสต์
11 มิ.ย. 2562 19:37   แจ้งกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 (แก้ไข Template)(เพิ่มเติมวาระการประชุมและเปลี่ยนแปลงวัน Record Date)
10 มิ.ย. 2562 20:20   รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2562 (เพิ่มเติม)
28 พ.ค. 2562 13:22   แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข Template)
28 พ.ค. 2562 13:10   แจ้งกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 (แก้ไข Template)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2833-4455
เบอร์โทรสาร 0-2833-4456
URL www.impactgrowthreit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/9/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/10/2557
ราคา IPO (บาท) 10.60 @พาร์10.60 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.60 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ในที่ดิน และอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานีจำนวน 4 อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารดังกล่าว บนที่ดิน 192 ไร่ 2 งาน 88.6 ตร.ว. รวมพื้นที่ใช้สอย 167,162 ตร.ม.

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มิ.ย. 2561 09 มิ.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.71% 6,297 49.89% 6,634
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.31% (ณ วันที่ 15/07/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 15/07/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.54 -4.03 -6.38
  20 วัน 2.46 -2.62 -0.84
  60 วัน 6.38 -2.06 2.23
  120 วัน 27.55 7.90 16.41
  YTD 31.58 10.23 19.08
  P/E (X) - N/A 18.62
  P/BV (X) 2.29 1.51 1.89
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.13 1.06

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 มิ.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 741,250,000 50.00
  2. สำนักงานประกันสังคม 77,575,900 5.23
  3. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 35,507,500 2.40
  4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 33,000,000 2.23
  5. ธนาคาร ออมสิน 28,568,600 1.93
  6. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 21,366,600 1.44
  7. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 19,147,958 1.29
  8. BBHISL NOMINEES LIMITED 18,916,000 1.28
  9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,800,000 1.20
  10. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 16,126,600 1.09

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ก.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,482.50  1,482.50  1,482.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 37,062.50  28,167.50  21,199.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 25.00  19.00  14.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.91  10.96  10.90 
  P/BV (X) 2.29  1.73  1.31 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.67  8.03  10.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 17.36  8.34  9.35 
  Beta 0.28  0.13  -0.07 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.92  (ข้อมูล ณ วันที่ 15/07/2562) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 31.58  32.87  -2.05 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.40  4.11  4.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีโดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.19 บาท 27 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.24 บาท 07 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.22 บาท 12 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.18 บาท 21 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.21 บาท 08 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.20 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.19 บาท 07 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 0.15 บาท 22 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.17 บาท 10 มี.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.17 บาท 09 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.17 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2019)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/3
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  2559 
  (01/04/58 
  -31/03/59) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 20,403.99 20,223.18 20,170.95 20,119.14
  เงินสด 240.74 284.25 206.03 254.63
  ลูกหนี้ 81.12 98.86 82.22 128.91
  รวมสินทรัพย์ 20,737.81 20,618.10 20,471.96 20,517.74
  เจ้าหนี้ 112.61 103.12 74.37 109.22
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
  รวมหนี้สิน 4,548.99 4,501.71 4,447.31 4,409.64
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 15,714.50 15,714.50 15,714.50 15,714.50
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 474.32 401.89 310.16 393.60
  สินทรัพย์สุทธิ 16,188.82 16,116.39 16,024.66 16,108.10
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.92 10.87 10.81 10.87
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  2559 
  (01/04/58 
  -31/03/59) 
  รายได้จากเงินลงทุน 2,445.35 2,223.86 1,911.78 2,115.37
  รายได้อื่น - - - 10.65
  รวมรายได้ 2,445.35 2,223.86 1,911.78 2,126.02
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 183.65 100.42 86.41 146.59
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 57.07 61.79 61.32 61.47
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 257.31 233.42 166.12 65.43
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 218.57 203.94 190.46 198.24
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 287.67 270.10 248.87 290.92
  รวมค่าใช้จ่าย 1,165.59 1,030.51 919.59 956.95
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,279.76 1,193.35 992.19 1,169.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  2559 
  (01/04/58 
  -31/03/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,368.75 1,357.70 1,205.47 1,304.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,412.26 -1,279.47 -1,254.08 -1,254.79
  เงินสดสุทธิ -43.51 78.22 -48.60 49.77
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น