สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
41.50 43.00 / 28.75 24.15 4.54 4,735.62 98,264.16 242,484.29 15,278.27 8.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 ก.ค. 2564 20:34   ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อ
16 ก.ค. 2564 19:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)
16 ก.ค. 2564 17:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ก.ค. 2564 17:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ก.ค. 2564 17:12   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2202-8000
เบอร์โทรสาร -
URL www.dtac.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/06/2550
ราคา IPO (บาท) 40.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 2.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 ก.พ. 2564 29 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.26% 29,611 29.37% 22,189
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.40% (ณ วันที่ 27/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.72% (ณ วันที่ 27/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 7.79 5.98 8.17
  20 วัน 15.28 9.82 14.65
  60 วัน 36.07 17.04 32.93
  120 วัน 26.72 6.57 23.19
  YTD 24.81 2.24 11.66
  P/E (X) 24.15 30.33 20.70
  P/BV (X) 4.54 2.80 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.12 2.15 2.31

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. TELENOR ASIA PTE LTD 1,086,052,874 45.87
  2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด 454,120,923 19.18
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 201,245,921 8.50
  4. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 134,645,250 5.69
  5. สำนักงานประกันสังคม 89,404,600 3.78
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 14,013,994 0.59
  7. นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 9,533,600 0.40
  8. นาย นิสิต เพชรน้อย 7,800,000 0.33
  9. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 7,246,000 0.31
  10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7,246,000 0.31

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ
  2. นาย ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย เยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป รองประธานคณะกรรมการ
  4. นาง ทูเน่ ริปเปล กรรมการ
  5. นาย ราเกซ เจน กรรมการ
  6. นาย ฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ
  7. นาย โทมัส อเล็กซานเดอร์ ไทโฮลด์ กรรมการ
  8. นาย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
  10. นาง กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,367.81  2,367.81  2,367.81 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 98,264.16  78,729.72  126,085.94 
  ราคา (บาท/หุ้น) 41.50  33.25  53.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.14  10.16  10.30 
  P/BV (X) 4.54  3.27  5.17 
  P/E (X) 24.15  14.78  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 96.70  75.60  76.88 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 442.15  283.86  401.74 
  Beta 0.87  0.98  1.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 24.81  -37.56  23.12 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.20  8.63  1.90 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.84  1.10  N/A 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 1.05 บาท 16 ส.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2.12 บาท 20 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.87 บาท 14 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.61 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 1.26 บาท 09 ส.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,133.80 7,604.50 6,647.04 8,528.38 14,090.27
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9,975.62 9,547.87 9,888.52 9,791.14 7,831.40
  สินค้าคงเหลือ 775.21 617.10 634.01 1,087.83 2,128.41
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,481.13 21,659.70 21,722.12 22,596.44 28,517.05
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 52,805.08 50,237.14 113,451.57 77,557.93 53,853.93
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 150,521.66 141,230.24 152,558.26 144,742.38 122,440.61
  รวมสินทรัพย์ 173,002.79 162,889.95 174,280.39 167,338.82 150,957.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 24,548.81 21,968.10 26,943.92 26,690.32 39,899.48
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12,158.74 27,021.11 14,092.13 30,980.51 9,375.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 52,822.59 56,213.96 48,425.51 60,180.84 53,207.55
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 98,531.34 82,002.75 101,539.46 82,191.57 75,820.43
  รวมหนี้สิน 151,353.93 138,216.70 149,964.96 142,372.40 129,027.98
  ทุนจดทะเบียน 4,744.16 4,744.16 4,744.16 4,744.16 4,744.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,735.62 4,735.62 4,735.62 4,735.62 4,735.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,541.66 6,541.66 6,541.66 6,541.66 6,927.79
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -8,925.69 -5,901.31 -6,259.13 -5,608.14 -9,031.62
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 19,297.27 19,297.27 19,297.27 19,297.27 19,297.27
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1,647.14 1,647.14 1,647.14 1,647.14 1,647.14
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 21,648.86 24,673.24 24,315.42 24,966.41 21,929.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 0.62
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 40,500.23 39,234.74 78,818.00 81,167.14 74,979.68
  รายได้อื่น 110.00 1.35 39.34 3.22 318.45
  รวมรายได้ 40,618.94 39,252.07 78,883.40 81,228.20 75,539.25
  ต้นทุน 29,616.93 27,295.77 55,973.28 56,113.82 57,279.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,653.70 6,793.61 14,409.45 15,361.55 22,708.53
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 36,270.62 34,089.39 70,382.73 71,544.21 79,981.91
  EBITDA 15,278.27 15,872.32 29,976.85 29,888.28 20,656.59
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 11,089.54 10,686.46 21,158.20 20,228.26 25,104.57
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 4,188.73 5,185.86 8,818.64 9,660.02 -4,447.98
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,352.83 3,390.39 5,107.12 5,421.89 -4,368.69
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.99 1.43 2.16 2.29 -1.85
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 12,941.81 12,780.19 25,941.53 17,597.38 18,255.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,405.72 -6,303.92 -20,785.68 -17,794.26 -25,238.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4,049.33 -7,400.15 -7,037.19 -5,365.00 -4,974.75
  เงินสดสุทธิ 486.76 -923.88 -1,881.34 -5,561.88 -11,957.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.43 0.39 0.45 0.38
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.57 22.73 20.73 23.12
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.66 6.50 5.16 6.07
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.99 5.60 6.17 5.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.48 0.53 0.46 0.51
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.87 30.43 28.98 30.87
  EBIT Margin (%) 10.31 13.21 11.18 11.89
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.79 8.64 6.47 6.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.23 -1.71 -2.89 8.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.50 -1.43 -0.25 -2.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.48 -1.75 -2.89 7.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.40 -2.51 -1.62 -10.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -30.60 9.27 -5.81 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.20 8.54 8.01 9.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.49 42.74 45.57 39.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 83.74 56.02 65.02 34.89
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 4.36 6.51 5.61 10.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.51 2.39 2.09 1.69
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 145.63 152.54 174.87 216.57
  วงจรเงินสด (วัน) -96.78 -103.28 -123.69 -166.49


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้