สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
6.50 7.60 / 5.60 - 0.68 8,565.83 5,681.65
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2565 17:39   การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ประจำปี 2565
14 ม.ค. 2565 17:21   สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (แก้ไข PDF)
13 ม.ค. 2565 22:14   สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
13 ม.ค. 2565 21:54   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
03 ธ.ค. 2564 19:46   แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการ เดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เคอี พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ 888 ถ. ประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-5999
เบอร์โทรสาร -
URL www.allyreit.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/11/2019 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2562
ราคา IPO (บาท) 9.60 @พาร์10.1796 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.7996 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.8896 : ใหม่ 9.7996 @ 26/03/2564

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงในศูนย์การค้า 12 โครงการ ได้แก่ 1.คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 2.เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 3.เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 4.อมอรินี่ 5.แอมพาร์ค 6.เพลินนารี่ มอลล์ 7.สัมมากรเพลส รามคำแหง 8.สัมมากรเพลส รังสิต 9.สัมมากรเพลส ราชพฤกษ์ 10.เดอะ ซีน 11.กาดฝรั่ง วิลเลจ 12.เดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 13 เม.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.17% 3,523 77.76% 3,269
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.84% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.52 -0.20 -0.33
  20 วัน -6.47 -2.69 -8.20
  60 วัน -10.34 -4.25 -10.85
  120 วัน -1.52 3.76 -8.18
  YTD -7.14 -3.09 -6.87
  P/E (X) - N/A 20.74
  P/BV (X) 0.68 1.03 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.03 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด 156,672,500 17.92
  2. สำนักงานประกันสังคม 114,870,843 13.14
  3. บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 39,000,000 4.46
  4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 32,378,343 3.70
  5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,318,600 3.24
  6. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 28,217,609 3.23
  7. ธนาคาร ออมสิน 23,483,296 2.69
  8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 17,360,000 1.99
  9. บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 14,704,000 1.68
  10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,000 1.67

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 874.10  874.10  874.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,681.65  6,118.70  5,244.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.50  7.00  6.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.50  9.50  9.56 
  P/BV (X) 0.68  0.74  0.63 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.65  25.81  13.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.67  6.09  3.22 
  Beta 0.64  0.55  0.69 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 21/01/2565) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.14  16.67  -37.17 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.85  0.79  1.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ2 ครั้ง และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.092 บาท 17 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.15 บาท 11 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.055 บาท 19 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  26 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.06 บาท 26 มี.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (26/11/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 417.25 356.11 515.35 738.35
  เงินลงทุน 11,763.69 11,513.01 11,409.24 11,211.14
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 252.63 228.85 197.74 54.97
  รวมสินทรัพย์ 12,543.37 12,260.96 12,250.87 12,189.29
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 99.61 166.90 130.31 438.53
  หนี้สินระยะยาว 3,151.73 - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า 551.10 - - -
  รวมหนี้สิน 4,236.12 3,901.01 3,873.22 3,554.47
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8,565.83 8,758.13 8,644.50 8,897.99
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 58.88 -80.72 50.62 54.30
  สินทรัพย์สุทธิ 8,307.25 8,359.95 8,377.65 8,634.82
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 9.50 9.56 9.58 9.88
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (26/11/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 785.22 791.04 1,106.99 117.92
  รายได้อื่น 14.67 57.62 25.53 -
  รวมรายได้ 799.90 848.66 1,132.52 117.92
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 35.95 36.43 48.65 4.46
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 9.30 9.37 12.54 1.12
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 65.61 65.00 90.88 9.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 16.48 13.69 21.79 0.82
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 271.23 307.48 362.82 36.83
  รวมค่าใช้จ่าย 527.03 553.37 698.10 63.62
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 272.87 295.29 434.43 54.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (26/11/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -62.77 -100.41 197.61 -6,646.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -35.32 -281.83 -420.61 7,384.94
  เงินสดสุทธิ -98.10 -382.24 -223.00 738.35
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.34 0.35 0.38 0.46
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.34 0.32 0.32 0.29

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 8.59 N/A 8.97 N/A
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 2.30 N/A 0.51 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้