การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/12/2564 - 31/12/2564
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
02/12/2564 SDC XC 95,785,440 0.52 บาท 9,578,544.00 49,999,999.68 SET /TECH /ICT
02/12/2564 TNDT XC 4,164,237 1.20 บาท 2,082,118.50 4,999,999.37 mai /SERVICE /SERVICE
02/12/2564 TNDT XC 4,164,237 1.20 บาท 2,082,118.50 4,999,999.37 mai /SERVICE /SERVICE
07/12/2564 AJA XC 34,722,222 0.58 บาท 3,472,222.20 19,999,999.87 SET /CONSUMP /HOME
07/12/2564 JMART PP 342,361,387 30.34 บาท 342,361,387.00 10,386,217,397.42 SET /TECH /ICT
07/12/2564 KCE XE (ESOP) 165,300 26.48 บาท 82,650.00 4,377,144.00 SET /TECH /ETRON
09/12/2564 JCKH XC 6,775,068 0.37 บาท 1,693,767.00 2,500,000.09 mai /AGRO /AGRO
09/12/2564 JCKH XC 33,875,338 0.37 บาท 8,468,834.50 12,499,999.72 mai /AGRO /AGRO
09/12/2564 JCKH XC 13,550,136 0.37 บาท 3,387,534.00 5,000,000.18 mai /AGRO /AGRO
09/12/2564 MAKRO PO 770,000,000 43.50 บาท 385,000,000.00 33,495,000,000.00 SET /SERVICE /COMM
13/12/2564 NFC XE 43 6.48 บาท 32.25 278.79 SET /INDUS /PETRO
13/12/2564 SCG PP 208,695,652 5.75 บาท 208,695,652.00 1,199,999,999.00 SET /RESOURC /ENERG
13/12/2564 SDC XC 99,206,348 0.50 บาท 9,920,634.80 49,999,999.39 SET /TECH /ICT
14/12/2564 AAV PP 5,028,571,429 1.75 บาท 502,857,142.90 8,800,000,000.75 SET /SERVICE /TRANS
14/12/2564 JCK XC 10,193,678 0.98 บาท 10,193,678.00 9,999,998.12 SET /PROPCON /PROP
15/12/2564 HYDRO XR 768,227,679 0.18 บาท 768,227,679.00 138,280,982.22 mai /PROPCON /PROPCON
15/12/2564 MBK XE 962,202 2.91 บาท 962,202.00 2,798,853.18 SET /PROPCON /PROP
15/12/2564 MBK XE 1,696,609 2.82 บาท 1,696,609.00 4,777,990.27 SET /PROPCON /PROP
15/12/2564 NER XE 115,324,110 1.80 บาท 57,662,055.00 207,583,398.00 SET /AGRO /AGRI
16/12/2564 CHO XC 23,148,148 0.86 บาท 5,787,037.00 19,999,999.87 mai /INDUS /INDUS
16/12/2564 KOOL PP 25,000,000 0.96 บาท 6,250,000.00 23,925,000.00 mai /SERVICE /SERVICE
17/12/2564 KOOL PP 40,000,000 0.96 บาท 10,000,000.00 38,400,000.00 mai /SERVICE /SERVICE
17/12/2564 SDC XC 79,365,078 0.50 บาท 7,936,507.80 39,999,999.31 SET /TECH /ICT
17/12/2564 SINGER PP 197,108,696 36.30 บาท 197,108,696.00 7,155,144,219.15 SET /SERVICE /COMM
17/12/2564 SINGER XR 96,341,464 36.30 บาท 96,341,464.00 3,497,243,313.93 SET /SERVICE /COMM
17/12/2564 SOLAR XR 544,124,723 1.00 บาท 544,124,723.00 544,124,723.00 SET /RESOURC /ENERG
20/12/2564 JCK XC 19,841,268 1.01 บาท 19,841,268.00 19,999,998.14 SET /PROPCON /PROP
20/12/2564 JCKH XC 41,436,463 0.36 บาท 10,359,115.75 14,999,999.61 mai /AGRO /AGRO
20/12/2564 JCKH XC 13,812,155 0.36 บาท 3,453,038.75 5,000,000.11 mai /AGRO /AGRO
20/12/2564 JMT XR 240,963,856 41.50 บาท 120,481,928.00 10,000,000,024.00 SET /FINCIAL /FIN
20/12/2564 RICHY XR 247,690,926 1.30 บาท 247,690,926.00 321,998,203.80 SET /PROPCON /PROP
20/12/2564 SDC XC 80,808,080 0.49 บาท 8,080,808.00 39,999,999.60 SET /TECH /ICT
21/12/2564 SDC XC 19,794,140 0.51 บาท 1,979,414.00 9,999,999.53 SET /TECH /ICT
22/12/2564 PAE XR 3,871,409,630 0.01 บาท 3,871,409,630.00 58,071,144.45 SET /PROPCON /CONS
22/12/2564 PPPM XC 69,444,444 0.72 บาท 69,444,444.00 49,999,999.68 SET /AGRO /AGRI
24/12/2564 AS XE 31,617,495 3.50 บาท 15,808,747.50 110,661,232.50 SET /SERVICE /MEDIA
24/12/2564 BM XE 31,891,633 1.00 บาท 15,945,816.50 31,891,633.00 mai /INDUS /INDUS
24/12/2564 MACO XR 2,705,990,707 0.30 บาท 270,599,070.70 811,797,212.10 SET /SERVICE /MEDIA
24/12/2564 PLANB XR 310,605,443 5.00 บาท 31,060,544.30 1,553,027,215.00 SET /SERVICE /MEDIA
24/12/2564 TWZ XR 4,964,475,981 0.10 บาท 496,447,598.10 496,447,598.10 SET /TECH /ICT
27/12/2564 CHO XC 24,154,588 0.83 บาท 6,038,647.00 19,999,998.86 mai /INDUS /INDUS
27/12/2564 JCK XC 20,120,724 0.99 บาท 20,120,724.00 19,999,999.66 SET /PROPCON /PROP
27/12/2564 KEX PP (ESOP) 2,577,000 28.00 บาท 1,288,500.00 72,156,000.00 SET /SERVICE /TRANS
28/12/2564 DIMET PP 250,000,000 0.59 บาท 125,000,000.00 147,500,000.00 mai /PROPCON /PROPCON
28/12/2564 JUTHA XR 1,688,841,644 0.30 บาท 5,066,524,932.00 506,652,493.20 SET /SERVICE /TRANS
29/12/2564 SSP PP 20,000,000 12.10 บาท 20,000,000.00 242,000,000.00 SET /RESOURC /ENERG
30/12/2564 AJA XE 31,964,297 0.20 บาท 3,196,429.70 6,392,859.40 SET /CONSUMP /HOME
30/12/2564 AMANAH XE (ESOP) 312,396 1.30 บาท 312,396.00 406,114.80 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2564 B52 XE 514,991 0.97 บาท 1,029,982.00 498,099.30 SET /SERVICE /COMM
30/12/2564 BC XE (ESOP) 2,660,000 2.00 บาท 2,660,000.00 5,320,000.00 mai /PROPCON /PROPCON
30/12/2564 BROOK XE 134,644,991 0.21 บาท 16,830,623.88 28,679,383.08 mai /FINCIAL /FINCIAL
30/12/2564 BROOK XE 506,280 0.65 บาท 63,285.00 329,082.00 mai /FINCIAL /FINCIAL
30/12/2564 BTS XE 112 9.90 บาท 448.00 1,108.80 SET /SERVICE /TRANS
30/12/2564 BTS XE 76,113 11.90 บาท 304,452.00 905,744.70 SET /SERVICE /TRANS
30/12/2564 BTS XE 152,227 14.90 บาท 608,908.00 2,268,182.30 SET /SERVICE /TRANS
30/12/2564 BYD XE 3,499,077 0.76 บาท 17,495,385.00 2,641,803.14 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2564 CHAYO XE 56,420 10.25 บาท 28,210.00 578,305.00 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2564 CHAYO XE 17,118,202 5.37 บาท 8,559,101.00 91,839,153.73 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2564 ITEL XE 7,220,391 3.30 บาท 3,610,195.50 23,827,290.30 SET /TECH /ICT
30/12/2564 JMART XE 8,327,593 9.74 บาท 8,327,593.00 81,143,233.43 SET /TECH /ICT
30/12/2564 JMART XE 4,927,497 13.29 บาท 4,927,497.00 65,472,342.49 SET /TECH /ICT
30/12/2564 JMT XE 2,549,644 41.01 บาท 1,274,822.00 104,556,617.04 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2564 JMT XE (ESOP) 267,206 28.41 บาท 133,603.00 7,592,100.03 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2564 K XE 4,790,000 1.00 บาท 2,395,000.00 4,790,000.00 mai /PROPCON /PROPCON
30/12/2564 MVP XE 5,362,350 1.20 บาท 2,681,175.00 6,434,820.00 mai /SERVICE /SERVICE
30/12/2564 PLANET XE 666,667 2.00 บาท 666,667.00 1,333,334.00 mai /TECH /TECH
30/12/2564 SAPPE XE (ESOP) 1,239,100 20.56 บาท 1,239,100.00 25,475,896.00 SET /AGRO /FOOD
30/12/2564 SC XE (ESOP) 809,600 3.05 บาท 809,600.00 2,469,280.00 SET /PROPCON /PROP
30/12/2564 SC XE (ESOP) 500,776 2.26 บาท 500,776.00 1,131,753.76 SET /PROPCON /PROP
30/12/2564 SENA XE (ESOP) 803,547 2.73 บาท 803,547.00 2,195,290.40 SET /PROPCON /PROP
30/12/2564 SENA XE (ESOP) 95,190 3.19 บาท 95,190.00 304,036.86 SET /PROPCON /PROP
30/12/2564 SENA XE (ESOP) 145,290 3.39 บาท 145,290.00 493,114.26 SET /PROPCON /PROP
30/12/2564 SENA XE (ESOP) 711,420 3.29 บาท 711,420.00 2,343,417.48 SET /PROPCON /PROP
30/12/2564 SINGER XE 10,959,591 12.72 บาท 10,959,591.00 139,389,448.54 SET /SERVICE /COMM
30/12/2564 SMT XE 100,000 4.00 บาท 100,000.00 400,000.00 SET /TECH /ETRON
30/12/2564 SMT XE (ESOP) 4,932,200 4.00 บาท 4,932,200.00 19,728,800.00 SET /TECH /ETRON
30/12/2564 SNP XE 21,104,393 1.00 บาท 21,104,393.00 21,104,393.00 SET /AGRO /FOOD
30/12/2564 TCC XE 51,165,029 0.81 บาท 25,582,514.50 41,290,178.40 SET /RESOURC /ENERG
30/12/2564 TCC XE 11,080,100 0.90 บาท 5,540,050.00 10,005,330.30 SET /RESOURC /ENERG
30/12/2564 UREKA XE 42,352,537 1.00 บาท 10,588,134.25 42,352,537.00 mai /INDUS /INDUS
30/12/2564 WIIK XE 14,331 3.80 บาท 14,331.00 54,400.48 SET /PROPCON /CONMAT
30/12/2564 XPG XE 232,985,882 0.81 บาท 116,492,941.00 189,883,493.83 SET /FINCIAL /FIN
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)