การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/12/2560 - 31/12/2560
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
01/12/2560 PLANB PP (ESOP) 13,476,883 6.27 บาท 1,347,688.30 84,500,056.41 SET /SERVICE /MEDIA
12/12/2560 PSTC PP 1,000,000,000 0.72 บาท 100,000,000.00 720,000,000.00 mai /RESOURC /RESOURC
13/12/2560 VGI PP 340,000,000 6.00 บาท 34,000,000.00 2,040,000,000.00 SET /SERVICE /MEDIA
15/12/2560 ACAP XE 2,623,725 6.00 บาท 1,311,862.50 15,742,350.00 mai /FINCIAL /FINCIAL
15/12/2560 ACAP XE 816,800 1.70 บาท 408,400.00 1,385,701.20 mai /FINCIAL /FINCIAL
15/12/2560 PIMO XE 700 1.20 บาท 175.00 840.00 mai /INDUS /INDUS
15/12/2560 PSTC XE (ESOP) 8,975,275 0.10 บาท 897,527.50 897,527.50 mai /RESOURC /RESOURC
15/12/2560 TMC XE 94,677,047 1.50 บาท 94,677,047.00 142,015,570.50 mai /INDUS /INDUS
18/12/2560 QTC PP 50,000,000 13.00 บาท 50,000,000.00 650,000,000.00 mai /RESOURC /RESOURC
18/12/2560 SIMAT PP 29,720,000 3.00 บาท 29,720,000.00 89,160,000.00 mai /TECH /TECH
19/12/2560 NEWS XR 36,426,750,056 0.01 บาท 36,426,750,056.00 473,547,750.73 mai /SERVICE /SERVICE
19/12/2560 SYMC XR 108,261,206 8.80 บาท 108,261,206.00 952,698,612.80 SET /TECH /ICT
21/12/2560 HREIT XR 33,973,575 8.20 บาท 323,656,056.95 278,583,315.00 SET /PROPCON /PF&REIT
21/12/2560 HYDRO XR 96,515,312 1.00 บาท 96,515,312.00 96,515,312.00 mai /PROPCON /PROPCON
22/12/2560 HREIT PO 89,305,500 8.20 บาท 850,786,706.85 732,305,100.00 SET /PROPCON /PF&REIT
22/12/2560 UPA XE 175 3.00 บาท 87.50 525.00 mai /TECH /TECH
25/12/2560 WHA XE 3,869,870 3.42 บาท 386,987.00 13,227,602.65 SET /PROPCON /PROP
26/12/2560 HREIT PP 9,995,041 8.20 บาท 95,219,757.09 81,959,336.20 SET /PROPCON /PF&REIT
26/12/2560 TFD XR 241,117,818 2.00 บาท 241,117,818.00 482,235,636.00 SET /PROPCON /PROP
28/12/2560 TGPRO PP 2 0.20 บาท 0.40 0.40 SET /INDUS /STEEL
28/12/2560 TSI PP 134,166,666 0.60 บาท 134,166,666.00 80,499,999.60 SET /FINCIAL /INSUR
29/12/2560 AMANAH XE (ESOP) 702,051 1.00 บาท 702,051.00 702,051.00 SET /FINCIAL /FIN
29/12/2560 ATP30 XE 26,462,571 0.85 บาท 6,615,642.75 22,493,185.35 mai /SERVICE /SERVICE
29/12/2560 BJC XE (ESOP) 914,000 49.29 บาท 914,000.00 45,051,060.00 SET /SERVICE /COMM
29/12/2560 BJC XE (ESOP) 131,300 36.23 บาท 131,300.00 4,756,999.00 SET /SERVICE /COMM
29/12/2560 BPP XE (ESOP) 1,170,000 25.20 บาท 11,700,000.00 29,484,000.00 SET /RESOURC /ENERG
29/12/2560 BPP XE (ESOP) 1,356,700 23.10 บาท 13,567,000.00 31,339,770.00 SET /RESOURC /ENERG
29/12/2560 FPI XE 68,388,850 2.00 บาท 17,097,212.50 136,777,700.00 mai /INDUS /INDUS
29/12/2560 HYDRO PP 103,484,688 1.00 บาท 103,484,688.00 103,484,688.00 mai /PROPCON /PROPCON
29/12/2560 JAS XE 747,817,010 3.90 บาท 373,908,505.00 2,919,477,607.04 SET /TECH /ICT
29/12/2560 JMART XE 902 15.00 บาท 902.00 13,530.00 SET /TECH /ICT
29/12/2560 JMT XE 10,920,483 17.76 บาท 10,920,483.00 193,958,698.56 SET /FINCIAL /FIN
29/12/2560 MFC XE 50,150 17.95 บาท 50,150.00 900,042.05 SET /FINCIAL /FIN
29/12/2560 MONO XE 6,448 2.49 บาท 644.80 16,068.42 SET /SERVICE /MEDIA
29/12/2560 MOONG XE (ESOP) 250,000 3.80 บาท 250,000.00 950,000.00 mai /CONSUMP /CONSUMP
29/12/2560 MOONG XE 583,543 1.00 บาท 583,543.00 583,543.00 mai /CONSUMP /CONSUMP
29/12/2560 NCL XE 4,824,045 1.50 บาท 1,206,011.25 7,236,067.50 mai /SERVICE /SERVICE
29/12/2560 PPS XE 55,960,734 0.33 บาท 13,990,183.50 18,634,924.42 mai /PROPCON /PROPCON
29/12/2560 QTC XE 94,852 9.88 บาท 94,852.00 937,137.76 mai /RESOURC /RESOURC
29/12/2560 SAPPE XE (ESOP) 1,288,142 10.12 บาท 1,288,142.00 13,042,437.75 SET /AGRO /FOOD
29/12/2560 SENA XE (ESOP) 22,900 2.49 บาท 22,900.00 57,066.80 SET /PROPCON /PROP
29/12/2560 SIMAT PP 10,000,000 3.00 บาท 10,000,000.00 30,000,000.00 mai /TECH /TECH
29/12/2560 SKY XE 116,285,886 1.38 บาท 58,142,943.00 160,009,379.14 mai /TECH /TECH
29/12/2560 TASCO XE (ESOP) 100,000 5.31 บาท 100,000.00 530,600.00 SET /PROPCON /CONMAT
29/12/2560 TASCO XE (ESOP) 1,641,000 4.94 บาท 1,641,000.00 8,108,181.00 SET /PROPCON /CONMAT
29/12/2560 TFG XE 3,509,100 2.50 บาท 3,509,100.00 8,772,750.00 SET /AGRO /FOOD
29/12/2560 U XE 9,397,000 0.06 บาท 9,397,000.00 563,820.00 SET /PROPCON /PROP
29/12/2560 WORK XE (ESOP) 176,500 38.10 บาท 176,500.00 6,724,650.00 SET /SERVICE /MEDIA
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)