ไม่ใช่ นิดหน่อย พอสมควร ใช่
1. คุณชอบการวางแผน
2. คุณเป็นคนที่รักการทำงานและขยันขันแข็ง
3. คุณสนใจในตัวเลข
4. ความมั่งคั่งมีความสำคัญต่อชีวิตคุณ
5. คุณคิดว่าตัวคุณเป็นคนโชคดี
6. คุณเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด
7. คุณเป็นนักสะสมสิ่งของตัวยง
8. คุณเป็นคนมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่
9. คุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
10. คุณเคยทำอะไรบางสิ่งโดยไม่ได้ไตร่ตรองถ้วนถี่
11. คุณสนใจในข้อมูลที่เป็นจริง
12. คุณถนัดในการจัดการเรื่องเงินทอง
13. คุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เมื่อยามคับขันได้
14. คุณเป็นคนขี้กังวลและเครียดง่าย
15. คุณชอบสะสมของจุกจิก


คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นผู้ที่มีความสุขในการตัดสินใจ ใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอน และเมื่อต้องตัดสินใจก็มักจะรวดเร็ว ไม่ทันคิดให้รอบคอบ มักเป็นคนที่ต้องการลงทุนแบบมุ่งหวังผล

คุณเป็นคนขี้กังวล ในขณะเดียวกันก็เป็นพวกตามกระแส และกลัวตกข่าว จึงมักตัดสินใจเร็วโดยไม่ค่อยระมัดระวัง ผู้ลงทุนประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าของบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์มากกว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จัดการกองทุน

คุณเป็นคนระมัดระวังรอบคอบ ค่อนข้างจู้จี้ และมีความวิตกกังวลมากเป็นคนที่รู้ข้อจำกัดของตัวเองและกลัวการตัดสินใจ จึงเต็มใจที่จะให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเข้ามาช่วยในการจัดการลงทุน เพราะคิดว่ามีข้อมูลดีกว่า ทันสมัยกว่า และเป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณมักพอใจที่จะลงทุนแบบรอรับผล เพราจะสามารถรักษาเงินลงทุนเอาไว้ได้

คุณเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นผู้ที่มีความสุขในการตัดสินใจเองเช่นเดียวกันกับนักผจญภัย จะต่างกันก็ตรงที่ว่าจะตัดสินใจอย่างรอบคอบระมัดระวัง หลังจากมีดุลพินิจอย่างถี่ถ้วนแล้ว เป็นคนที่ต้องการลงทุนแบบมุ่งหวังผล และมักลงทุนด้วยตนเอง แต่ถ้าไว้ใจให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพจัดการลงทุนให้แล้ว ก็มักจะไม่เข้ามายุ่งเลย

คุณเป็นนักลงทุนแบบ “ผู้ที่อยู่คาบเส้น” ซึ่งหมายถึง คุณมีลักษณะการตัดสินใจลงทุนแบบผสมผสานนั่นเอง


หมายเหตุ :
ผลที่ได้จากการประมวลข้างต้นนี้ เป็นเพียงหลักเกณฑ์กว้างๆ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนอาจเปลี่ยนแนวความคิดไปบ้าง แต่ก็จะไม่แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เดิมมากนัก

ที่มา :
1. หนังสือเงินทองของมีค่า ช่วงชั้นที่ 4 หน้า 130
2. Bailard, Biehl & Kaiser, Five-Way Model