ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
หลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
 
 • โครงสร้างหลักสูตรทดสอบ (ภาษาไทย)
 • License Examination Structure (English)
 • รายชื่อหลักสูตรอบรมความรู้ที่ได้รับการอนุมัติจัดโดยผู้จัดอบรมทั่วไป
  (Public Training)
  หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการพาลูกค้าไปลงทุน
  ในต่างประเทศ
   

  ตารางสอบ CISA ปี 2559
  ตารางสอบ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน ปี 2558
  ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน เรื่องบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบการสอบและทุจริตการสอบ หลักสูตร CISA New

   
  เปิดให้ Download แล้ว!! แบบฝึกหัดเตรียมสอบ (Practice Exam)
  หลักสูตร CISA ระดับ 1 เพื่อช่วยให้ผู้สอบได้ฝึกทำข้อสอบที่มีโครงสร้าง
  และเนื้อหาที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับข้อสอบจริง รายละเอียด>>>
   

  ถ่ายทอดสดสัมมนา Evening Class @SET 2017 หัวข้อ เทคนิคการแนะนำ Stock Futures และกลยุทธ์ ลอง (Long) ช็อต (Short) แบบ Block Trade
   
  New Breed IC @ U-Net
  เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
  วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบ
  การอบรมติวเข้มและการทดสอบ
  หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
  ด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์

  New Breed Analysts @ U-Net

  เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ
  นักวิเคราะห์การลงทุน ผ่านรูปแบบ
  การอบรมติวเข้มและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
  Young CFO
  Corporate Financial Officer
  เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
  วิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น
  นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  มุมผู้ประกอบวิชาชีพ

  มุมเส้นทางวิชาชีพ

  มุมใบอนุญาต

  มุมคุณวุฒิ CISA

  มุมทดสอบ

  มุมพัฒนาความรู้
 • ประชาสัมพันธ์
 • เกี่ยวกับเรา
 • Job Opportunities
 • กิจกรรม
 • ติดต่อเรา
 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • ผู้วางแผนการลงทุน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • วาณิชธนากร
 • สายงานสนับสนุนธุรกิจ
 • ประกาศ
 • เกี่ยวกับใบอนุญาตด้านแนะนำการลงทุน
 • การทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (IC)
 • การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
 • การอบรมต่ออายุใบอนุญาต
 • มุมสำหรับสถาบันอบรมเพื่อต่ออายุฯ
 • TSICAS
 • โครงสร้างคุณวุฒิ CISA
 • หลักสูตร CISA ระดับ 1
 • หลักสูตร CISA ระดับ 2
 • หลักสูตร CISA ระดับ 3
 • การจัดทดสอบ CISA
 • การจัดทดสอบ จรรยาบรรณนักวิเคราะห์
 • การจัดทดสอบ CFP
 • หลักสูตรอบรม
 • โครงการ Newbreed สำหรับนักศึกษา
 • ห้องเรียนรู้ผู้ประกอบวิชาชีพออนไลน์
 • บทความออนไลน์
 • Jump to Top