ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7)


ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา จากทุกคณะ ทุกสาขาวิชา สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 606 คน จากมหาวิทยาลัย 56 แห่งทั่วประเทศ สำหรับสุดยอดทีมเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7" ด้วยการวิเคราะห์และนำเสนอแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่

• รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีม Anidori and Winnie the Pooh จาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาววิชญ์ศิญา โพธิ์ศรีทอง นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์ และ นายวิณ สุพันธุ์วณิช

• รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ ทีม AAA Mirror จาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์ นางสาวธันยพร วิรุฬห์ทรัพย์ และ นายธนภัทร ชีวอารี

• รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีม Rabbit and carrot จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาววิรินทร์รัชญ์ คีรีรักษ์ นางสาวสริยา พันธุหงส์ และนางสาวจิดาภา จันทศรีสวัสดิ์

โดยรางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้สำหรับทีมชนะเลิศเหรียญทอง คือ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังได้รับทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย

>>ผลการแข่งขันระดับอุดมศึกษา
       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม