ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6)


ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา จากทุกคณะ ทุกสาขาวิชา สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 621 คน จากมหาวิทยาลัย 55 แห่งทั่วประเทศ สำหรับสุดยอดทีมเยาวชนคนเก่ง
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6" ด้วยการวิเคราะห์และนำเสนอแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่

• รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีม Econ CU จาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการ นายศวพล หิรัญเตียรณกุล และ นายวรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์

• รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ ทีม Lucky Man จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายปวเรศ ปิยะจิตเมตตา นายธีระพัทธ์ วงษ์แก้วสุวรรณ และ นายปวริศ ปิยะจิตเมตตา

• รางวัล
ทีมชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมจุดสามจุด จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวณัฐมล อินทะเขื่อน นางสาวจุฬาภัค คำบุศย์ และนายเจตวัฒน์ ภัทรรังรอง

โดยรางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้สำหรับทีมชนะเลิศเหรียญทอง คือ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังได้รับทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย

>>ผลการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ อันดับ 1 - 25


       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม