ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 5)
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา
ได้รับการตอบรับและความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 705 คน จาก 66 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่จัดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา

สุดยอดทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีม "ARIMA" จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
นายธรรมรัตน์ บุญเจริญพรสุข และ นายสิกขวิชญ์ อมรนรชัย

ทีมชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา เกียรติบัตร รวมทั้งได้รับทุนการศึกษา
ดูงานต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

>>ผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม