ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ปี 2559


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้จัดการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยในปีนี้ยังคงความเข้มข้นในการแข่งขัน ทั้งข้อสอบวัดความรู้ที่ได้มาตรฐานและออกข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ
รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันที่นิสิต นักศึกษาจะต้องแสดงไหวพริบในการแก้ปัญหาและนำเสนอจากโจทย์สถานการณ์ที่ได้รับ ซึ่งในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาจากทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 696 คน จาก 60 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างสถิติสูงที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขัน นอกจากนี้ ทีมชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา
จะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย สำหรับผลการแข่งขัน สุดยอดทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีม Positive Externality คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวดวงนภา ลิมปิผลไพบูลย์ นายนนท์ พฤกษ์ศิริ และนางสาวกนกพร ซื่อสัตย์

>>ผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4)

 

       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม