ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3)
วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การจัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งนิสิต นักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยมีนิสิต นักศึกษาจากทุกคณะ ทุกสาขาวิชาสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 181 ทีม จาก 52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้
สุดยอดทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีม “ลูกหมูสามตัว” จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายชุญาอัต ไพรพฤกษ์
นางสาวบุลาภรณ์ ลิ้มนันทรักษ์ และนายณัฐกิตติ์ กริตโยธิน

ทีมชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา เกียรติบัตร รวมทั้งได้รับทุนศึกษา ดูงานต่างประเทศ
พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย

>>ผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา

<< กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม