มุมความรู้


โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ขอนำเสนอความรู้ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifetime Learning) กับโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ด้วยมุมความรู้ที่ประกอบด้วยหนังสือ วิดีโอคลิป สื่อเรียนรู้ บทความ และความประทับใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะให้ผู้เรียนรู้สามารถนำไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราจะแบ่งหมวดหมู่การเรียนรู้ต่างๆ เป็นแต่ละประเภท ดังนี้


หมายเหตุ: ข้อเขียน บทความ และสื่อต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ถือเป็นความเห็นและไม่ได้ผูกพันกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใดอ่านบทความทั้งหมดเศรษฐกิจดิจิทัล
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Regulatory Guillotine
รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าคณะทำงาน Regulatory Guillotine


คุยเรื่องเงินกับลูกอย่างไรดี

"แล้วคุณจะแปลกใจเมื่อพบว่าแม้จะอายุเพียง 6 ขวบ เจ้าตัวเล็กก็สามารถบริหารเงินตัวเองได้แถมยังรู้จักซื้อของอีกด้วย เพราะจะเลือกซื้อของตามลำดับความความสำคัญของตัวเอง"
อ่านทั้งหมดเปิดโลกทัศน์การเงิน การลงทุน
ณ เมืองกว่างโจว–เซินเจิ้น
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2562 (ระดับอุดมศึกษา)

"การได้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันเห็นภาพตลาดทุนจีนที่ชัดเจนมากขึ้น มีข้อมูลบางส่วนที่ทำให้รู้สึกประหลาดใจ และเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นมีศักยภาพในการเติบโตและจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศจีนต่อไป"


เปิดโลกทัศน์การเงิน การลงทุน
ณ เมืองกว่างโจว–เซินเจิ้น
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2562 (ระดับมัธยมศึกษา)

"การได้มาทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอด และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป"


เปิดโลกทัศน์การเงิน การลงทุน
ณ เมืองเซี่ยงไฮ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2561 (ระดับอุดมศึกษา)

"จีนมีอัตราการใช้ Mobile Payment ในระดับสูง และค่อนข้างเข้าใกล้คำว่า Cashless Society มากขึ้นเรื่อยๆ"

 กลับขึ้นด้านบน