ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท


กลุ่มเป้าหมาย

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา: เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ

ระดับอุดมศึกษา: นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกสาขา ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 


ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
พฤ. 19 พ.ค. 59 แถลงข่าวการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
จ. 16 พ.ค. - อา. 31 ก.ค. 59 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ปิดรับสมัครแล้ว

>>จดหมายเรียนเชิญร่วมแข่งขัน New!!
อ. 9 ส.ค. 59

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ
>>ระดับประถมศึกษาตอนต้น

>>ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ. 9 - อา. 14 ส.ค. 59 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถแก้ไขข้อมูล (กรณีรายชื่อไม่ถูกต้อง)
โดยอาจารย์สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ >>คลิกที่นี่
ศ. 19 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน พร้อมเลขที่สอบและห้องสอบ
>>ระดับประถมศึกษาตอนต้น
>>ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศห้องสอบแข่งขัน
>>ระดับประถมศึกษา
>>ระดับมัธยมศึกษา
ส. 10 ก.ย. 59 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับประถมศึกษา
>>กำหนดการแข่งขันระดับประถมศึกษา
อา. 11 ก.ย. 59 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับมัธยมศึกษา
>>กำหนดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา


ระดับอุดมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
จ. 1 ส.ค. - อา. 30 ก.ย. 59 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
ระดับอุดมศึกษา
>>สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ส. 1 - อา. 2 ต.ค. 59 มหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถแก้ไขข้อมูล (กรณีรายชื่อไม่ถูกต้อง)
จ. 3 ต.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน พร้อมเลขที่สอบและห้องสอบ New!!
>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
>>คำชี้แจงการสอบ
อา. 9 ต.ค. 59 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับอุดมศึกษา >>กำหนดการแข่งขัน New!!

ประกาศ!! เนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำหนดถ่ายภาพหมู่นิสิตรับปริญญาบัตร ซึ่งจะมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบให้การจราจรติดขัด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะ >>ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง

เส้นทางแนะนำ:
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงที่สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี (เดินเข้ามาด้านในอาคาร จะมีจุดเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัย)

 ระดับประถม - มัธยมศึกษา:
ที่อยู่: โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-570-9941, 02-907-7910, 02-907-7911 ต่อ 132, 138
หรือ 088-020-6439 (ในเวลาราชการ)
 
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
 
แผนผังอาคารในโรงเรียน
 
แนะนำที่พักใกล้โรงเรียน

 ระดับอุดมศึกษา:
ที่อยู่: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
SET Contact Center โทร. 0-2009-9999
 
แผนผังที่ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
แผนผังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์
 
แนะนำที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
 

 
 
 
 

 เตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันกับ Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา

 
ทีมชนะเลิศอันดับ 1 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา

 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand