ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท


กลุ่มเป้าหมาย

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา: เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 จากสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ

ระดับอุดมศึกษา: นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกสาขา ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 


ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
จ. 22 พ.ค. - จ. 31 ก.ค. 60 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

>>จดหมายเรียนเชิญร่วมแข่งขัน
>>สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

อ. 15 ส.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ
>>ระดับประถมศึกษาตอนต้น
>>ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


อ. 15 - อา. 20 ส.ค. 60 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถแก้ไขข้อมูล (กรณีรายชื่อไม่ถูกต้อง)
โดยอาจารย์สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ >>คลิกที่นี่

อ. 22 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน พร้อมเลขที่สอบและห้องสอบ
>>ระดับประถมศึกษาตอนต้น
>>ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
>>ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
>>ห้องสอบระดับประถมศึกษา
>>ห้องสอบระดับมัธยมศึกษา

ส. 2 ก.ย. 60 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
>>กำหนดการแข่งขันระดับประถมศึกษา

อา. 3 ก.ย. 60 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
>>กำหนดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
อ. 1 ส.ค. - อา. 24 ก.ย. 60 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ระดับอุดมศึกษา
>>สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
จ. 25 - อ. 26 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถแก้ไขข้อมูล (กรณีรายชื่อไม่ถูกต้อง)
พฤ. 28 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน พร้อมเลขที่สอบและห้องสอบ Update!!
>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
>>คำชี้แจงการสอบ
>>รูปแบบการแข่งขัน
อา. 8 ต.ค. 60 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Update!!
>>กำหนดการแข่งขัน

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะ >>ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง

เส้นทางแนะนำ:
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงที่สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี (เดินเข้ามาด้านในอาคาร จะมีจุดเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัย)

 ระดับประถม - มัธยมศึกษา:
ที่อยู่: โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-570-9941, 02-907-7910, 02-907-7911 ต่อ 132, 138
หรือ 064-037-7500 (ในเวลาราชการ)
 
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
 
แผนผังอาคารในโรงเรียน
 
แนะนำที่พักใกล้โรงเรียน

 ระดับอุดมศึกษา:
ที่อยู่: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
SET Contact Center โทร. 0-2009-9999
 
แผนผังที่ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
แผนผังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์
 
แนะนำที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
 

 
 
 
 
New!! รู้รูปแบบและเนื้อหาการสอบแข่งขันก่อนใคร
มีชัยไปกว่าครึ่ง


 เตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันกับ Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา

 
ทีมชนะเลิศอันดับ 1 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา

 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand