Language :

Happy Money Happy Retirement

Happy Money เงินทองต้องวางแผน

วางแผนออมสม่ำเสมอ
เพื่อชีวิตมั่นคงยามเกษียณ

ยิ่งปัจจุบันนี้... คนไทย “มีอายุยืนขึ้น” โดยเฉลี่ยแล้วอาจมีอายุยืนถึง 80 ปี นั่นก็หมายความว่า เราจะต้องเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายอีกยาวนานขึ้น
ยิ่งถ้าบรรพบุรุษของเรามีอายุยืนถึง 80 – 90 ปีแล้วล่ะก็ ยิ่งต้องเตรียมเงินไว้ใช้มากขึ้น แต่เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ?

ลองคิดง่ายๆ ว่า หากต้องการใช้เงินวันละ 500 บาท (หรือ 15,000 บาทต่อเดือน)
ก็ควรมีเงินอย่างน้อย 4,060,701 บาท* เพื่อใช้หลังเกษียณไปอีก 20 ปี
และยิ่งในยุคที่เงินฝากได้ดอกเบี้ยน้อยลง แถมเงินเฟ้อยังกัดกินมูลค่าเงินให้ลดลงเรื่อยๆ
ก็ยิ่งต้องเตรียมเงินไว้ใช้มากขึ้น เงินเก็บ 4 ล้านบาทก็คงจะไม่พอใช้อีกต่อไป
ถ้ายังไม่เตรียมพร้อมทางการเงินตั้งแต่วันนี้ เราอาจมีความเสี่ยงที่จะเจอภาวะ
“เกษียณทุกข์” ก็ได้

วางแผนเกษียณ
เรื่องสำคัญไม่ทำไม่ได้

สำหรับใครที่อยากเริ่มวางแผนเพื่อเกษียณ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนชีวิตและจัดระบบระเบียบการเงินของตนเองจากตรงไหน ลองเริ่มจาก
“ตั้งเป้าหมาย” โดยแปลงจากเป้าหมายชีวิตที่คิดไว้ให้กลายเป็นตัวเลขจำนวนเงินที่ต้องเก็บเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ที่สำคัญคือต้องเขียนให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้ “เป้าหมาย” ไม่กลายเป็น “เป้าหาย” แค่ชั่วข้ามคืน และยังช่วยตอกย้ำจิตใต้สำนึกของเราให้จดจำ และช่วยกระตุ้นให้เดินหน้าทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงด้วย

* จำนวณเงินที่ต้องมี ณ วัยเกษียณ กำหนดให้ถอนเงินทุกๆ ต้นปี โดยคำนวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี ปรับค่าด้วยอัตราผลตอบแทนหลังเกษียณ 1.73% (เงินฝากประจำเฉลี่ยปี 2550 - 2560) หลังหักอัตราเงินเฟ้อ 3%

รู้หรือไม่... เป้าหมายที่ดีต้องมีหน้าตาอย่างไร?

เป้าหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน (Specific) วัดผลได้ (Measurable) ทำสำเร็จได้ (Achievable) เป็นไปได้ (Realistic) และมีระยะเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจน แน่นอน (Time Bound)

หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า “SMART Goals” นั่นเอง ดังเช่น

“ฉันจะเก็บเงินให้ได้ 4,000,000 บาท เพื่อ ใช้จ่ายในวัยเกษียณไปอีก 20 ปี โดยฉันจะ เก็บเงิน เดือนละ 11,000 บาท เป็นเวลา 30 ปี

เป้าหมายไม่จำเป็นต้องมีเพียงหนึ่งเดียว เราอาจกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาได้ เพียงแต่ต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญของ เป้าหมายต่างๆ
ตามความจำเป็นในชีวิต ไล่เรียงตั้งแต่สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมา และเรื่อยไปจนถึงอันดับสุดท้าย เท่านี้ เราก็จะสามารถ คาดคะเนได้ว่า...
ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ต้องออมนานแค่ไหน ต้องทำอย่างไร หรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น ...ตัวอย่างเช่น

** การคำนวณจำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือนข้างต้น ไม่คำนึงถึง เรื่องผลตอบแทนจากการออม/ลงทุน แต่หากมีผลตอบแทนมาช่วยก็จะทำให้จำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือนลดลง

การรับรู้เป้าหมายชีวิตและปรับเปลี่ยนให้เป็นเป้าหมายทางการเงินที่ SMART จะทำให้เส้นทางชีวิตมีโอกาสราบรื่นไปมากกว่าครึ่ง แต่ความสำเร็จอีกครึ่งหนึ่ง ที่จะเป็นตัวช่วยให้เรามีความมั่งคั่งที่มั่นคงไปจนหลังเกษียณตามไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการ ต้องอาศัย
“4 ขั้นตอน สร้างความมั่งคั่ง” ดังนี้

หากยังพบว่า... การแปลงเป้าหมายชีวิตเป็นเป้าหมายการเงินของเราดูเป็นไปไม่ได้ เพราะเราอาจยังมีเงินเดือนเริ่มต้นไม่มาก มีภาระหนี้สิน หรือต้องแบ่งเงินไว้ กินอยู่และใช้จ่ายเพื่อความสุขอีกส่วนหนึ่งด้วย ก็อย่าเพิ่งกังวลไป เพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินเท่านั้น ถ้าเป้าหมายของเรามี คุณลักษณะครบตามหลัก SMART ก็ลองลงมือสร้างแผนการเงินของตัวเอง และเริ่มต้นสร้างวินัยการเงินด้วยการออมอย่างสม่ำเสมอในสินทรัพย์ ทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ ก็จะช่วยให้เราไปถึงฝันได้ “เร็ว” และ “มากกว่า” ที่หวังไว้แน่นอน

เมื่อมีเป้าหมายสร้างเกษียณสุขในฝันแล้ว ถึงเวลาลงมือสร้างแผนออมเงินสม่ำเสมอของเราซะที ที่บอกว่า “ออมสม่ำเสมอ” ก็แล้วแต่ความสะดวกของเราว่า จะเป็นปีละครั้ง หรือ ทุก 6 เดือน 3 เดือน หรือ เดือนละครั้งได้ยิ่งดี นั่นขึ้นอยู่กับว่า

  • เป้าหมายของเรามีขนาดใหญ่โตแค่ไหน?
  • เงินต้นที่ออมแต่ละครั้งมีมาก เท่าไหร่?
  • ระยะเวลาที่ออมนานแค่ไหน?
  • และผลตอบแทนที่ได้จากการออมคือเท่าไหร่?

ถ้าตอบตัวเองได้ ก็จะรู้ว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จะสามารถบรรลุผลได้เร็วขนาดไหน แต่ถ้ายังไม่ได้ดั่งใจก็ต้องปรับแผนการออมใหม่ โดยหากมีเงินออมตั้งต้นน้อย ก็ต้องออมให้ถี่ขึ้น หรือหาทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั่นเอง

Step 1 ออกแบบแผนการออม

การออกแบบแผนการออมที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางที่บอก เส้นทางการออมที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม จำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน และระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย รวมถึงต้องเตรียมแผนสำรองเผื่อไว้ในกรณีที่ลงมือ ทำตามแผนแล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อมีแผนการออมที่ดี เราก็ไม่มีทางหลงทาง แบบสุดกู่และไปถึงฝันได้แน่นอน

Step 2 ศึกษาทางเลือกลงทุน

เมื่อได้แผนการออมของตัวเอง มีเข็มทิศพร้อมเริ่มเดินทางแล้ว แต่จะเลือกเดินทางด้วยพาหนะไหนจึงจะ เหมาะสม เพราะไม่ใช่แค่ว่าช่วยให้ถึงเป้าหมายได้เร็วเพียงอย่างเดียว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสบายใจ ระหว่างเดินทางด้วยเช่นกัน ดังนั้น ควรศึกษาทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ที่เปรียบเสมือน “พาหนะชั้นดี” ที่จะช่วยให้แผนการออมด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอของเราสำเร็จ ตามที่ตั้งใจได้อย่าง ปลอดภัยไร้กังวลอีกด้วย

Step 3 เริ่มต้นปฏิบัติตามแผน

แม้จะวางแผนมาอย่างดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่นำไปปฏิบัติก็คงจะไร้ประโยชน์ เหมือนวางแผนการเดินทางไปเที่ยว อย่างดี แต่ไม่ยอมซื้อตั๋วพาหนะเพื่อเดินทางซะที แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงที่หมาย? ดังนั้น เมื่อศึกษารายละเอียด ทางเลือกลงทุนต่างๆ จนเข้าใจถ่องแท้แล้ว อย่ารีรอ! รีบลงมือปฏิบัติตามแผนให้ได้อย่างมีวินัย อย่าไขว้เขว ไปกับความสุขสบายชั่วครู่ชั่วยาม ในวันนี้ท่องเอาไว้ว่า แผนการออมนี้จะช่วยให้เราสบายตั้งแต่ตอนนี้ไป จนถึงหลังเกษียณได้แน่นอน

Step 4 เลือก Package ออมสม่ำเสมอ

แผนการเดินทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉันใด ก็เหมือนกับแผนการออมที่ย่อมต่างกันฉันนั้น เพราะแต่ละคนก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอายุ ประสบการณ์ ความรู้ ฐานะการเงิน และระดับความเสี่ยงที่รับได้ ฯลฯ แต่ในที่นี้ จะขอยกตัวอย่าง Package ออมสม่ำเสมอ เป็นแผนการออม ฉบับย่อสำหรับคนที่ยังคิดไม่ออกว่าตัวเองเหมาะกับการออมและลงทุนในทางเลือกใดบ้าง เพื่อให้มีแนวทาง เลือกสินทรัพย์ลงทุนที่มีความ เป็นไปได้และเหมาะกับตนเองมากที่สุด

ความลับของการบรรลุเป้าหมายชีวิต
โดยเฉพาะเป้าหมายที่สำคัญและต้องใช้เงินจำนวนมากอย่าง “เป้าหมายเกษียณ” ของคนธรรมดาอย่างเราๆ ที่หวังจะพิชิตความฝันด้วยสองมือของตนเอง
จึงอยู่ที่ การเริ่มต้นวางแผนการออมและลงทุนให้เร็ว และเพิ่มเติมด้วย
วินัยการออมอย่างสม่ำเสมอ เงินก้อนเล็กก้อนน้อยที่หลายๆ คนอาจมองข้าม ก็สามารถทำงานให้เราได้ด้วย การต่อยอดผลตอบแทนทบต้นโดยอัตโนมัติ และทำให้ฝันของเราเป็นจริงขึ้นมาได้ในที่สุด

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.