แบบทดสอบระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
TSI Risk Profile Questionnaire

วัดความเสี่ยง วัดความเป็นตัวคุณ

วัดความเสี่ยง วัดความเป็นตัวคุณ

ในโลกของการลงทุน ใครๆ ก็อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ ความเสี่ยงต่ำๆ ด้วยกันทั้งนั้น แต่ในความเป็นจริง ความเสี่ยงกับผลตอบแทนเป็นของคู่กัน อยากได้มากก็ต้องยอมเสี่ยงมาก อยากปลอดภัยก็ต้องยอมรับผลตอบแทนน้อยๆ แล้วคุณล่ะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ลองตอบแบบสอบถามง่ายๆ 10 ข้อ หาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวคุณกัน

เงื่อนไขการใช้โปรแกรมนี้

  1. โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดสรรเงินลงทุนว่ามีความแตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
  2. คำอธิบายเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนที่ออกมานั้น มิได้เป็นคำแนะนำให้ลงทุนตาม เนื่องจากการจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละรายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบุคคล คือ สถานภาพทางการเงินและความมั่นคงของรายได้แล้วยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดทุน คือ การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ในระยะยาวด้วย
ไม่ยอมรับเงื่อนไข