Language :

มาใช้เวลาแต่ละวันให้คุ้มค่ากับ
ห้องเรียนนักลงทุน 24 ชั่วโมง

หลักสูตรออนไลน์
24
หัวข้อ
กูรูชั้นนำ

เติมเต็มความรู้ ให้นักลงทุนมือใหม่
เลือกหุ้นเป็นเทรดหุ้นได้ มั่นใจก่อนก้าวสู่สนามลงทุนจริง

โครงสร้างเนื้อหา

มาติดอาวุธความรู้การลงทุนให้คุณ
เลือกหุ้นเป็น เทรดหุ้นได้

เข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น
STEP
01

เข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน...

เรียนรู้แนวทางการปรับ MINDSET และทำความเข้าใจตลาดหุ้นก่อนลงทุน

วางกลยุทธ์การลงทุน
STEP
03

วางกลยุทธ์การลงทุน

วางกลยุทธ์เป็น เห็นโอกาสทำกำไร...

เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนทั้ง ซื้อ ถือ ขาย และการบริหารเงินลงทุนอย่างชาญฉลาด

บริหารพอร์ตหุ้น
STEP
04

บริหารพอร์ตหุ้น

บริหารพอร์ตได้ บรรลุทุกเป้าหมายลงทุน...

เรียนรู้เทคนิคบริหารพอร์ตหุ้นให้เหมาะกับเป้าหมายและสถานการณ์

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.