สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร. 0-2229-2222 อีเมล : SETCallcenter@set.or.th