สถานะทางการเงินของคุณเป็นอย่างไร? รวยหรือมั่งคั่งแล้วหรือยัง? ตรวจสอบได้จากโปรแกรมนี้

รายได้จากการทำงาน
บาท / เดือน
รายได้จากสินทรัพย์
บาท / เดือน
รายจ่าย
บาท / เดือน
รวมรายได้จากการทำงาน
0
บาท / ปี
รวมรายได้จากสินทรัพย์
0
บาท / ปี
รวมรายจ่าย
0
บาท / ปี

หมายเหตุ :

ผลลัพท์ควรได้มากกว่า 1 แสดงว่า คุณอยู่รอดหรือมั่งคั่งแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม