อยากรู้ไหม... ต้องใช้เวลานานเท่าใด เงินออมของคุณจะเพิ่มเป็น 2 เท่า?
ลองหาร 72 ด้วยอัตราผลตอบแทนจากการออมต่อปี ของคุณดูสิ

จำนวนเงินลงทุน
บาท / ปี
อัตราผลตอบแทน
% ต่อปี

หมายเหตุ :
กฎแห่ง 72 สามารถประยุกต์ใช้กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการกู้ยืมเงินหรือการใช้บัตรเครดิตนั้นร้ายแรงเพียงใด ตัวอย่างเช่น เนตรกู้ยืมเงินมา 1,000 บาท เสียดอกเบี้ยเงินกู้ 18% ต่อปี (72/18) เพียง 4 ปี หนี้ 1,000 บาทของเนตร ก็จะพอกพูนขึ้นเป็น 2,000 บาท

ที่มา : หนังสือ “ออมก่อน รวยกว่า”

เรียนรู้เพิ่มเติม