ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
30 ม.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
17:56:05   DTC งบการเงินรายปี 2556 (ฉบับแก้ไข) ZIP
17:48:33   STANLY งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ZIP
17:47:16   GLOW งบการเงินรายปี 2557 ZIP
17:37:43   PSL งบการเงินรายปี 2557 ZIP
13:10:27   ASP งบการเงินรายปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ) ZIP
12:38:56   ABFTH งบการเงินรายปี 2557 ZIP
12:36:24   ZMICO งบการเงินรายปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ) ZIP
30 ม.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:58:14   VGI42C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : VGI42C1501A รายละเอียด
21:57:15   BTS42C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BTS42C1501A รายละเอียด
21:48:34   NUSA แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ณุศา ลายา จำกัด รายละเอียด
21:36:06   STHAI แผนพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ รายละเอียด
21:13:36   AQUA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
20:41:19   TU-PF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ - รายละเอียดทรัพย์สิน รายละเอียด
19:54:16   RWI รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
19:41:02   JMART ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
19:33:54   E รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
19:22:05   TWZ รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
19:19:40   SPCG แจ้งผู้บริหารลาออกและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ รายละเอียด
19:15:58   SPCG รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
19:01:54   TRUE11P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE11P1501A รายละเอียด
19:01:26   TRUE11C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE11C1501A รายละเอียด
19:00:58   SPAL11C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SPAL11C1501A รายละเอียด
18:59:35   SCB11P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB11P1501A รายละเอียด
18:59:07   SCB11C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB11C1501A รายละเอียด
18:58:37   QH11C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : QH11C1501A รายละเอียด
18:57:35   MINT11C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : MINT11C1501A รายละเอียด
18:57:09   AP11C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AP11C1501A รายละเอียด
18:56:44   AOT11P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT11P1501A รายละเอียด
18:56:19   AOT11C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT11C1501A รายละเอียด
18:51:23   TPIPL การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บจก.ทีพีไอ คอนกรีต กับ บจก.พรชัยวิสาหกิจ) รายละเอียด
18:50:17   TPIPL การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บมจ.ทีพีไอ โพลีน กับ บจก.พรชัยวิสาหกิจ) รายละเอียด
18:39:26   DIMET แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
18:29:23   UV01C1505A รายงานกระจายการถือ : UV01C1505A รายละเอียด
18:23:36   FUTUREPF รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ธ.ค. 57 รายละเอียด
18:23:00   TPCH รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) รายละเอียด
18:19:11   M-AAA แจ้งความคืบหน้าในการเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา รายละเอียด
18:12:34   TTA01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TTA01P1501A รายละเอียด
18:12:22   TTA01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TTA01C1501A รายละเอียด
18:12:08   TICO01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TICO01C1501A รายละเอียด
18:11:54   STPI01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : STPI01C1501A รายละเอียด
18:11:39   SAMA01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SAMA01P1501A รายละเอียด
18:11:27   SAMA01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SAMA01C1501A รายละเอียด
18:11:15   PTT01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT01P1501A รายละเอียด
18:11:04   PTT01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT01C1501A รายละเอียด
18:10:47   PS01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PS01P1501A รายละเอียด
18:10:32   PS01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PS01C1501A รายละเอียด
18:10:18   LPN01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : LPN01P1501A รายละเอียด
18:10:02   LPN01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : LPN01C1501A รายละเอียด
18:09:49   KKP01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : KKP01P1501A รายละเอียด
18:09:21   KKP01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : KKP01C1501A รายละเอียด
18:09:01   IVL01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IVL01P1501A รายละเอียด
18:08:48   DEMCO แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:08:44   IVL01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IVL01C1501A รายละเอียด
18:08:29   GLOB01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : GLOB01P1501A รายละเอียด
18:08:17   GLOB01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : GLOB01C1501A รายละเอียด
18:07:58   CPAL01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPAL01P1501A รายละเอียด
18:07:38   CPAL01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPAL01C1501A รายละเอียด
18:07:25   DEMCO แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:07:20   BTS01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BTS01P1501A รายละเอียด
18:07:08   BTS01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BTS01C1501A รายละเอียด
18:06:54   BIGC01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BIGC01C1501A รายละเอียด
18:06:35   AAV01P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AAV01P1501A รายละเอียด
18:06:21   AAV01C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AAV01C1501A รายละเอียด
18:05:33   AQ รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ. เอคิว เอสเตท รายละเอียด
18:01:25   NBC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:57:15   PSL กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย รายละเอียด
17:56:46   M-PAT รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า รายละเอียด
17:55:57   SLC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:54:51   HPF รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า รายละเอียด
17:54:32   DTC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (ฉบับแก้ไข) รายละเอียด
17:53:36   ROBINS กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
17:53:30   DTC ผลกระทบต่องบการเงิน จากการแก้ไขงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียด
17:53:21   M-II รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า รายละเอียด
17:52:08   DTC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 (ฉบับแก้ไข) รายละเอียด
17:49:34   EVER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:48:45   GLOW คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
17:48:17   PSL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
17:47:44   GLOW สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
17:47:02   MNIT2 รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมิน/สอบทานมูลค่า รายละเอียด
17:46:51   MC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน รายละเอียด
17:46:20   STANLY สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) รายละเอียด
17:45:58   TTA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:45:05   TRUE08C1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE08C1501A รายละเอียด
17:43:27   SIRI รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียด
17:43:01   SIRI รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP และ SIRI-W1) รายละเอียด
17:42:56   PSL ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 รายละเอียด
17:41:46   ABC ขยายช่วงเวลาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:41:46   SET ขยายช่วงเวลาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:40:40   PSL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2557 (F45-3) รายละเอียด
17:39:44   TFI หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   ITD หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   EMC หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   PLE หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   MLINK หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   AEC หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   BKD หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   FVC หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   RWI หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:39:44   mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:37:03   DCON แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:32:28   SINGHA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:29:19   KASET รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:26:11   RATCH การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย รายละเอียด
17:25:21   BA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป รายละเอียด
17:25:09   CSC แจ้งผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด
17:24:54   INTU23P1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ INTU23P1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:24:37   SAPPE รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:24:10   INTU23C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ INTU23C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:23:54   TOP23C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ TOP23C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:23:38   TCAP23C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ TCAP23C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:23:23   PTTG23P1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTTG23P1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:23:05   PTTG23C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTTG23C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:22:48   KBAN23P1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ KBAN23P1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:22:30   KBAN23C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ KBAN23C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:22:14   DTAC23P1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ DTAC23P1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:21:56   DTAC23C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ DTAC23C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:21:40   BBL23P1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ BBL23P1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:21:22   BBL23C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ BBL23C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:21:21   ITD06P1501A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ITD06P1501A รายละเอียด
17:20:57   VTE รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:20:53   MPG รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:18:53   KBS รายงานการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (KBS-W1) รายละเอียด
17:13:23   LDC รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน รายละเอียด
17:12:35   EFORL ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
17:11:11   KBS รายงานการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 4) รายละเอียด
17:10:59   MATI เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 ล่วงหน้า รายละเอียด
17:10:27   BLA23C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ BLA23C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:07:39   SKR รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
17:07:29   SUPER มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 (แก้ไขชื่อบริษัทย่อย) รายละเอียด
17:06:48   SUPER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:06:23   AOT23P1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ AOT23P1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:05:40   PTT23P1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTT23P1501A (แก้ไข) รายละเอียด
17:05:24   NOK รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน รายละเอียด
17:03:40   CIRKIT แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) รายละเอียด
17:03:01   HMPRO แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
13:29:14   NCH SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2558 รายละเอียด
13:29:14   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2558 รายละเอียด
13:25:06   EFORL รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
13:21:40   ASP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
13:18:05   KTIS รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข) รายละเอียด
13:16:11   EMC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
13:10:42   KCM รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
13:10:02   ASP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2557 (F45-3) (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
13:01:51   AS รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน 31-12-2557 รายละเอียด
13:01:24   MILL รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
13:00:20   CCET รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับงวดครึ่งปีหลัง 2557 รายละเอียด
12:57:35   UREKA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:52:10   TFD รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียด
12:49:15   NPARK รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน รายละเอียด
12:46:24   CYBER รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:43:47   APCO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:40:41   EARTH รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน EARTH - W3 ครั้งที่ 6 รายละเอียด
12:40:01   STA รายงานความคืบหน้าการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:37:52   ZMICO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
12:37:27   ZMICO สรุปผลการดำเนินงานก่อนตรวจสอบของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
12:37:01   ABFTH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) รายละเอียด
12:35:46   PTT13C1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTT13C1501A รายละเอียด
12:35:07   PTT13P1501A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTT13P1501A รายละเอียด
12:33:48   TTL มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
12:32:52   OTO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
08:54:15   SAWAD แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง ,แต่งตั้งประธานกรรมการ การตรวจสอบและแต่งตั้งผู้บริหาร(เพิ่ม Template) รายละเอียด
08:50:34   DEMCO ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการพลังงานลมเขาค้อ รายละเอียด
08:49:23   BBL การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร รายละเอียด
08:46:31   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP13C1507A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
08:46:31   TPIP13C1507A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP13C1507A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
08:45:27   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:45:27   TTA13C1502A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:45:27   TTCL13C1502A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:45:27   BANP13C1502A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:45:27   SCC13C1502A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:44:21   TRUE13C1502A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TRUE13C1502A ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:44:21   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TRUE13C1502A ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:41:29   BLA แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
08:38:54   OHTL มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
08:37:23   IRC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
08:28:13   BRR แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ รายละเอียด
08:19:41   SIRI การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รายละเอียด
08:19:19   SIRI รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 (ครั้งสุดท้าย) รายละเอียด
08:10:38   BUI ตลท. ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ BUI รายละเอียด
08:10:38   SET ตลท. ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ BUI รายละเอียด
08:03:22   UNIQ รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รายละเอียด
07:50:46   WP ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   SET ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   SGF ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   THL ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   BRC ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   TT&T ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   WORLD ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   SAFARI ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   POMPUI ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   CIRKIT ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   TPROP ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   APX ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   BIG ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   PK ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   TRS ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   CPICO ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   NFC ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   WR ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   KTECH ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   SINGHA ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
07:50:46   ASCON ตลท.เตือน 20 บริษัทที่มีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
06:31:40   BLISS กรรมการบริษัท,รักษาการกรรมการผู้จัดการลาออก และแต่งตั้งกรรมการทดแทน รายละเอียด

30 ม.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:52:39   TRIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
20:40:24   TU-PF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
19:44:59   DTCPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
19:43:37   TCIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
19:38:00   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 รายละเอียด
19:36:27   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 รายละเอียด
19:36:25   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:35:13   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:29:11   TLGF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
19:25:08   CTARAF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
19:24:40   THIF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
19:20:24   MIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
19:06:02   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/01/2558 รายละเอียด
18:51:41   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/01/2558 รายละเอียด
18:50:32   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/01/2558 รายละเอียด
18:48:20   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/01/2558 รายละเอียด
18:47:36   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/01/2558 รายละเอียด
18:41:26   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:25:22   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 รายละเอียด
18:19:11   TIF1 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
18:17:21   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 รายละเอียด
18:15:45   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:14:03   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:12:27   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:11:27   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:10:23   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:08:49   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:02:14   SSTSS รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:55:49   M-PAT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:54:32   HPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:52:17   M-II รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:50:57   M-AAA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:48:58   M-STOR รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:44:56   MNIT2 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:43:45   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:34:06   TLOGIS รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:31:06   TFUND รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:29:39   UNIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:28:42   FUTUREPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:22:55   BKKCP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:11:26   MNRF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:09:43   MNIT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
12:39:20   QHHR รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:48:09   MEU รายงาน NAV จาก บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
08:46:27   MUS รายงาน NAV รายละเอียด
08:45:12   MJP รายงาน NAV จาก บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
08:43:05   MEM รายงาน NAV จาก บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share