ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
17 เม.ย. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
17 เม.ย. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:44:24   GUNKUL แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
08:42:29   BDMS06CB การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   BLA06CA การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   CPF06CC การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   JAS06CA การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   TCAP06CB การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   BBL06P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   IRPC06P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   LPN06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   MAJO06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   VGI06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   BTS06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   CK06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   CK06P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   GFPT06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   GLOB06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   IRPC06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:24   SET หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:42:24   TTA หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:41:07   LIVE หุ้นเพิ่มทุนของ LIVE เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:41:07   SET หุ้นเพิ่มทุนของ LIVE เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:36:55   mai 17 เม.ย. 58 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TSF-W3 รายละเอียด
08:36:55   TSF 17 เม.ย. 58 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TSF-W3 รายละเอียด
08:33:15   UAC หุ้นเพิ่มทุนของ UAC เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:33:15   mai หุ้นเพิ่มทุนของ UAC เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:32:47   SET หุ้นสามัญ SCB จากการแปลงสภาพ เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:32:47   SCB หุ้นสามัญ SCB จากการแปลงสภาพ เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:31:49   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   AAV11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   CENT11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   GLOB11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   HEMR11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   INTU11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   INTU11P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   HMPR11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   SPAL11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   LH11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   LPN11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   SAMA11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   SPCG11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   TOP11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   TOP11P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:38   BEX BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC194A เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:31:38   SCC BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC194A เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:31:38   SCC194A BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC194A เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:30:43   SCC184B BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC184B เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:30:43   SCC BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC184B เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:30:43   BEX BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC184B เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:29:33   BEX BEX แจ้งรับ BOT172 ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:29:33   BOT172A BEX แจ้งรับ BOT172 ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
07:37:09   ECF แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
07:24:35   PATO หุ้นเพิ่มทุนของ PATO เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
07:24:35   SET หุ้นเพิ่มทุนของ PATO เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
07:20:18   SPG แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด
07:00:05   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:43:13   TSD SPCG11C1511A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

17 เม.ย. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:42:29   MJP รายงาน NAV บลจ.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) รายละเอียด
08:40:33   MUS รายงาน NAV กองทุนเปิดเมย์แบงก์ รายละเอียด
08:39:22   MEU รายงาน NAV บลจ.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) รายละเอียด
08:38:21   MEM รายงาน NAV บลจ.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share