ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
24 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
24 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
09:19:01   RATCH การจัดตั้งบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด รายละเอียด
08:57:07   TFD การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขข้อมูล) รายละเอียด
08:56:00   JSP ชี้แจงกรณีซื้อขาย Biglot เพิ่มเติม (เพิ่ม Template) รายละเอียด
08:55:45   PYLON แจ้งรับงานใหม่ 5 โครงการ รายละเอียด
08:50:50   AJP ที่ปรึกษาการเงินอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของ AJP ไม่ควรอนุมัติซื้อหุ้น U Best และสิทธิเช่าเหมาเวลาโฆษณากับ Media Agency รายละเอียด
08:50:50   mai ที่ปรึกษาการเงินอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของ AJP ไม่ควรอนุมัติซื้อหุ้น U Best และสิทธิเช่าเหมาเวลาโฆษณากับ Media Agency รายละเอียด
08:43:40   APURE SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   CYBER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   GRAMMY SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   MK SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   SOLAR SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:30:26   RICH แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
08:28:41   RICH แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
08:25:57   GEL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14_2557 (แก้ไข) รายละเอียด
08:25:30   IEC การอนุมัติงบลงทุนโครงการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทย่อย รายละเอียด
08:12:39   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:12:39   S5013C1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:11:45   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013P1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:11:45   S5013P1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013P1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:00:05   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:43:51   TSD STPI08P1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:49   TSD SPAL08C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:47   TSD SAMA08C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:45   TSD ROBI08C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:43   TSD BCP08C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:41   TSD BLAN28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:40   TSD TRUE28P1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:38   TSD PTT28P1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:36   TSD KBAN28P1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:33   TSD ADVA28P1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:30   TSD TRUE28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:28   TSD KBAN28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:26   TSD BMCL28C1506A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:23   TSD BANP28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

24 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:32:12   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:30:17   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:28:50   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:27:56   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:26:59   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:25:55   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:24:45   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share