กฎเกณฑ์แยกตามประมวล
     
 
ส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน
ส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิก
ส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษ
ส่วนที่เกี่ยวกับ TSD
ส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ส่วนที่เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ (BEX)
ส่วนที่เกี่ยวกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
ส่วนที่เกี่ยวกับ TCH
ประมวลที่ยกเลิก

ส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
บุคคลในการซื้อขายหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้น
มาตรการดำเนินการกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ
อนุญาโตตุลาการ

การซื้อขายหลักทรัพย์
(-) ข้อบังคับ ยกเลิกข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการซื้อขาย พ.ศ.2555
(บส/ซ 01-00) ข้อบังคับฯ การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
(บส/ซ 01-27) ประกาศฯ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหล้กทรัพย์
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share