ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): MBKET
เว็บไซต์ http://www.maybank-ke.co.th

บริษัทสมาชิก หมายเลข 42

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (*ณ วันที่ 02 มี.ค. 2558, ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED 83.25
2. น.ส.วรรณพร เห็นแสงวิไล 3.83
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 0.55

* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)

กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ
4. นายภูษิต แก้วมงคลศรี กรรมการ
5. นางฮามิดา บินติ มอริส กรรมการ
6. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ กรรมการ
7. นายจอห์น ชอง อิง ชวน กรรมการ
8. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการอิสระ
9. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ
10. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ
11. นายเฉียน เต็ก เซ็ง กรรมการอิสระ
12. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการตรวจสอบ
14. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share