ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน): CGS
เว็บไซต์ http://www.cgsec.co.th

บริษัทสมาชิก หมายเลข 3

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (*ณ วันที่ 09 พ.ค. 2557, ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล 11.05
2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 5.79
3. นายสำเริง มนูญผล 5.59
4. นายฤทธิ์ คิ้วคชา 4.96
5. นายทอมมี่ เตชะอุบล 3.88
6. นายเบน เตชะอุบล 3.37
7. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH 2.56
8. MISSJUI-TING CHANG 2.30
9. น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 2.28
10. บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 2.11
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.11
12. นายเดช คิ้วคชา 1.49
13. นายวิชาญ โชติอุดมพันธ์ 1.38
14. นายสัญญา หลีกุล 1.16
15. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 0.92
16. นายขจรวุฒิ นำศิริกุล 0.91
17. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 0.73

* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)

กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร
3. นายเดช นำศิริกุล รองประธานกรรมการ
4. พลเอกวัฒนา สรรพานิช รองประธานกรรมการ
5. น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการ
8. นายสดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ
9. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ
10. นายฮองไซ ซิม กรรมการ
11. นายฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการ
12. นายสมคาด สืบตระกูล กรรมการ
13. นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ
14. นายเดช นำศิริกุล กรรมการอิสระ
15. พลเอกวัฒนา สรรพานิช กรรมการอิสระ
16. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระ
17. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการอิสระ
18. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ
19. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ
20. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ
21. นายเดช นำศิริกุล กรรมการตรวจสอบ
22. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share