ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน): FSS
เว็บไซต์ http://www.fnsyrus.com

บริษัทสมาชิก หมายเลข 24

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (*ณ วันที่ 06 มี.ค. 2558, ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 25.26
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 23.56
3. น.ส.ชยุดา เจียรวนนท์ 6.13
4. นายชวัล เจียรวนนท์ 6.13
5. นางสุพร วัธนเวคิน 2.74
6. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี 2.73
7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 2.70
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.30
9. นายอรัญ สันทัดคุณ 1.66
10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 1.41
11. นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 1.12
12. นางเกศรา มานะศิลป์ 1.00
13. นายสมบัติ ธีรรัตน์บงกช 0.93
14. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 0.66
15. นายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ 0.57
16. นายมนตรี สิหนาทกถากุล 0.56
17. นายพีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร 0.54
18. UBS AG SINGAPORE BRANCH 0.52

* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)

กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้จัดการ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ
6. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ
7. นายจื้อกัง หลี่ กรรมการ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ
10. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการตรวจสอบ
12. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share