ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน): APPLE
เว็บไซต์ http://www.applewealthsecurities.com

บริษัทสมาชิก หมายเลข 15

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ
16.65
2. นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
14.99
3. นายเดชา แปงคำ
6.81
4. นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล
6.15
5. นางสาวสริตา วัฒนะจันทร
4.15
6. นางสาวภรปภัต นัทท์ธนดล
4.04
7. นายธนรัชต์ พสวงศ์
3.85
8. นางสาวอลิดา เศรษฐิน
3.85กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวิจิตร สุพินิจ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2. พลอากาศเอกสามารถ โสดสถิตย์ กรรมการอิสระ
3. นางกาญจนา อุทัยชัยศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มีอำนาจจัดการ)
4. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ กรรมการอิสระ
5. นางบุษบา บุนนาค กรรมการอิสระ
6. พันตรีชวิทธิ์ ศรีดารณพ กรรมการ
7. พลเอกหม่อมราชวงศ์กฤษต กฤดากร กรรมการ
8. นายขจรพงศ์ คำดี กรรมการ
9. นายสมสัก นนทกนก กรรมการอิสระ
10. นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
11. นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
12. นายสุวิช รัตนายานนท์ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

 

 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share