ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน): KS
เว็บไซต์ http://www.kasikornsecurities.com

บริษัทสมาชิก หมายเลข 11

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 99.99


กรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2. นายธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
3. นายเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
4. นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
5. นาย วิชัย ณรงค์วณิชย์ กรรมการ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share