เปิดตัวหุ้นใหม่ IPO
     
 
  รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
  สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน

SET mai
ปี

ภาพพิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ฯ" ปี  2558

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน กองทรัสต์เข้าลงทุนใน 1) กรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและอาคารคลังสินค้าของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด 2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ : TREIT
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 8 - 11 ธันวาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 9 ม.ค. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.ticon.co.th
รายละเอียดบริษัท

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share