เปิดตัวหุ้นใหม่ IPO
     
 
  รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
  สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน

SET mai
ปี

ภาพพิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ฯ" ปี  2557

 

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ชื่อการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์, อิชิตัน กรีนที, อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที, และ เย็น เย็น

หลักทรัพย์ : ICHI
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 8 - 11 เมษายน 2557
ราคาเสนอขาย : 13.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 21 เม.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
เว็บไซต์ : www.ichitandrink.com
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ลงทุนในกรรมสิทธิ์โครงการอาคารสิริภิญโญ บริเวณถนนศรีอยุธยา ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท

หลักทรัพย์ : SIRIP
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 20 - 26 มีนาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 9 เม.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
เว็บไซต์ : www.scbam.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาว

หลักทรัพย์ : SUTHA
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 26 - 28 มีนาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 3.70 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 3 เม.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เว็บไซต์ : www.goldenlime.co.th
รายละเอียดบริษัท

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชื้นส่วนยานยนต์

หลักทรัพย์ : PCSGH
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 5 - 7 มีนาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 8.60 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 14 มี.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.pcsholding.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) จัดหาและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท Home Entertainment ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AJ"

หลักทรัพย์ : AJD
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 20 - 21 และ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ราคาเสนอขาย : 2.50 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 27 ก.พ. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
เว็บไซต์ : www.ajthai.com
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล ลงทุนใน 1. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 2. สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงานอายุสัญญาการเช่า 30 ปี ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี

หลักทรัพย์ : HPF
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 16 - 23 ธันวาคม 2556
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 23 ม.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
รายละเอียดบริษัท