เปิดตัวหุ้นใหม่ IPO
     
 
  รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
  สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน

SET mai
ปี

ภาพพิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ฯ" ปี  2557

 

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปผ่านสาขาของบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ จำนวน 429 สาขา และลงทุนในบริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักทรัพย์ : MTLS
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 19 - 21 พฤศจิกายน 2557
ราคาเสนอขาย : 5.50 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 26 พ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.muangthaileasing.co.th
รายละเอียดบริษัท

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ผลพลอยได้ และผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าจากของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม

หลักทรัพย์ : VPO
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 14, 17 - 18 พฤศจิกายน 2557
ราคาเสนอขาย : 2.70 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 24 พ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด
เว็บไซต์ : www.vcbpalmoil.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร

หลักทรัพย์ : CBG
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 12 - 14 พฤศจิกายน 2557
ราคาเสนอขาย : 28.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 21 พ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.carabao.co.th
รายละเอียดบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทอื่นในธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจสนับสนุน คือ การวิจัยและพัฒนา

หลักทรัพย์ : BRR
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 29 - 31 ตุลาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 6.80 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 6 พ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เว็บไซต์ : www.buriramsugar.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ "บางกอกแอร์เวย์" โดยให้บริการแบบประจำ 12 เส้นทางการบินในประเทศ และ 11 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการบินผ่านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อาทิ ธุรกิจสนามบิน ธุรกิจให้บริการภาคพื้น ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจครัวการบิน

หลักทรัพย์ : BA
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 14 - 24 ตุลาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 25.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 3 พ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.bangkokair.com
รายละเอียดบริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท ลงทุนในกรรมสิทธิ์ของศูนย์จัดการแสดงอิมแพ็คอารีน่า, ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ, ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม และอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์

หลักทรัพย์ : IMPACT
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 8 - 19 กันยายน 2557
ราคาเสนอขาย : 10.60 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 1 ต.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.impactgrowthreit.com
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ ลงทุนในกรรมสิทธิ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ ระบบสาธารณูปโภค งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ โดยประกอบไปด้วย อาคารคลังเอกสาร 5 อาคาร (อาคาร 31, 47, 48, 49, และ 52) รวมเป็นเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 52.4 ตร.วา

หลักทรัพย์ : SSTSS
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 22 - 31 กรกฎาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 15 ส.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
เว็บไซต์ : www.one-asset.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเน้นรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และโครงการประเภทหมู่บ้านจัดสรรบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลภายใต้ตราสินค้า "Richy"

หลักทรัพย์ : RICHY
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 28 - 29 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 3.30 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 7 ส.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.rp.co.th
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1 - 3) บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หลักทรัพย์ : PPF
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 12 - 20 มิถุนายน 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 8 ก.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
เว็บไซต์ : www.scbam.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม น้ำผลไม้ และกาแฟเพื่อควบคุมน้ำหนัก ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค์, เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์, เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ้งค์, โมกุ โมกุ, เพรียว คอฟฟี่ และ เพรียว คลอโรฟิลล์ เป็นต้น

หลักทรัพย์ : SAPPE
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 18 - 20 มิถุนายน 2557
ราคาเสนอขาย : 13.50 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 25 มิ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
เว็บไซต์ : www.sappe.com
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ กองทุนรวมจะเข้าลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในห้องชุด จำนวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด "ป่าตองไนท์พลาซ่าร์" รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ "โรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ" (Patong Heritage Hotel)

หลักทรัพย์ : M-PAT
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 24 มิ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ :
รายละเอียดบริษัท

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ

หลักทรัพย์ : TSR
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 11 - 13 มิถุนายน 2557
ราคาเสนอขาย : 3.50 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 19 มิ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.thiensurat.co.th
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะเข้าลงทุนครั้งแรก เป็นที่ดินและอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ โดยมี 2 โครงการที่จะต้อง renovation ครั้งแรกโดยผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

หลักทรัพย์ : THIF
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 15 - 22 พฤษภาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 16 มิ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.ktam.co.th
รายละเอียดบริษัท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

หลักทรัพย์ : TAE
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 28 - 30 พฤษภาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 2.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 5 มิ.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.thaiagroenergy.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ครอบคลุมรถทุกประเภท บ้านและที่ดิน สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน

หลักทรัพย์ : SAWAD
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 28 - 30 เมษายน 2557
ราคาเสนอขาย : 6.90 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 8 พ.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
เว็บไซต์ : www.meebaanmeerod.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล และ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

หลักทรัพย์ : KTIS
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 21 - 23 เมษายน 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 28 เม.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.ktisgroup.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ชื่อการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์, อิชิตัน กรีนที, อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที, และ เย็น เย็น

หลักทรัพย์ : ICHI
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 8 - 11 เมษายน 2557
ราคาเสนอขาย : 13.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 21 เม.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
เว็บไซต์ : www.ichitandrink.com
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ลงทุนในกรรมสิทธิ์โครงการอาคารสิริภิญโญ บริเวณถนนศรีอยุธยา ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท

หลักทรัพย์ : SIRIP
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 20 - 26 มีนาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 9 เม.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
เว็บไซต์ : www.scbam.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาว

หลักทรัพย์ : SUTHA
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 26 - 28 มีนาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 3.70 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 3 เม.ย. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เว็บไซต์ : www.goldenlime.co.th
รายละเอียดบริษัท

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชื้นส่วนยานยนต์

หลักทรัพย์ : PCSGH
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 5 - 7 มีนาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 8.60 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 14 มี.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.pcsholding.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) จัดหาและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท Home Entertainment ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AJ"

หลักทรัพย์ : AJD
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 20 - 21 และ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ราคาเสนอขาย : 2.50 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 27 ก.พ. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
เว็บไซต์ : www.ajthai.com
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล ลงทุนใน 1. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 2. สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงานอายุสัญญาการเช่า 30 ปี ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี

หลักทรัพย์ : HPF
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 16 - 23 ธันวาคม 2556
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 23 ม.ค. 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
รายละเอียดบริษัท

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share