เปิดตัวหุ้นใหม่ IPO
     
 
  รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
  สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน

SET mai
ปี

ภาพพิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ฯ" ปี  2558

 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พัฒนาศูนย์การค้าส่ง-ค้าปลีก และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจโรงแรม

หลักทรัพย์ : PLAT
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 12 - 13 และ 16 มีนาคม 2558
ราคาเสนอขาย : 7.40 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 24 มี.ค. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.theplatinumgroup.co.th
รายละเอียดบริษัท

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

หลักทรัพย์ : S11
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
ราคาเสนอขาย : 5.30 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 25 ก.พ. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ทรีนิตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
เว็บไซต์ : www.sgroup.co.th
รายละเอียดบริษัท

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบรับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่นๆ

หลักทรัพย์ : SCN
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
ราคาเสนอขาย : 5.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 23 ก.พ. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.scan-inter.com
รายละเอียดบริษัท

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store/In-Mall)

หลักทรัพย์ : PLANB
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2558
ราคาเสนอขาย : 2.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 17 ก.พ. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.planbmedia.co.th
รายละเอียดบริษัท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน กองทุนลงทุนครั้งแรกในทรัพย์สินใยแก้วนำแสงของ TTTBB โดย TTTBB จะโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่กองทุนจำนวน 800,000 คอร์กิโลเมตร ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น และจะทยอยโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตให้แก่กองทุนจำนวน 180,000 คอร์กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น

หลักทรัพย์ : JASIF
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 16 ก.พ. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.jas-if.com
รายละเอียดบริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน กองทรัสต์เข้าลงทุนใน 1) กรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและอาคารคลังสินค้าของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด 2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ : TREIT
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : 8 - 11 ธันวาคม 2557
ราคาเสนอขาย : 10.00 บาท
วันเริ่มซื้อขาย : 9 ม.ค. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.ticon.co.th
รายละเอียดบริษัท

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share