ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
01/09/2557 3.06 3.08 3.04 3.04 0.00 0.00 245,625,478 750,349.92
29/08/2557 3.00 3.06 3.00 3.04 +0.02 +0.66 194,923,155 589,980.32
28/08/2557 3.04 3.06 2.98 3.02 0.00 0.00 210,697,668 635,314.74
27/08/2557 3.04 3.06 3.00 3.02 0.00 0.00 251,742,730 762,534.52
26/08/2557 3.04 3.04 3.00 3.02 -0.02 -0.66 177,840,119 537,733.22
25/08/2557 3.04 3.08 3.02 3.04 0.00 0.00 316,697,335 963,415.75
22/08/2557 3.06 3.10 3.04 3.04 +0.02 +0.66 723,888,513 2,216,087.65
21/08/2557 2.94 3.04 2.92 3.02 +0.10 +3.42 1,157,487,075 3,477,700.78
20/08/2557 2.92 2.94 2.90 2.92 +0.02 +0.69 234,400,127 685,587.61
19/08/2557 2.92 2.94 2.90 2.90 0.00 0.00 204,998,236 596,874.44
18/08/2557 2.94 2.96 2.88 2.90 -0.04 -1.36 200,742,000 586,146.33
15/08/2557 2.92 2.98 2.88 2.94 +0.02 +0.68 359,046,555 1,053,651.02
14/08/2557 2.94 2.96 2.86 2.92 0.00 0.00 539,672,605 1,568,886.61
13/08/2557 2.86 2.96 2.84 2.92 +0.08 +2.82 485,548,909 1,413,279.96
08/08/2557 2.80 2.84 2.78 2.84 0.00 0.00 136,962,486 384,656.07
07/08/2557 2.84 2.86 2.80 2.84 0.00 0.00 165,323,332 467,726.36
06/08/2557 2.86 2.90 2.84 2.84 -0.06 -2.07 158,241,586 452,240.00
05/08/2557 2.86 2.90 2.84 2.90 +0.04 +1.40 323,499,064 929,529.90
04/08/2557 2.76 2.86 2.74 2.86 +0.12 +4.38 343,118,321 965,123.20
01/08/2557 2.80 2.82 2.70 2.74 -0.10 -3.52 359,073,053 988,771.77