ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
17/12/2557 2.86 2.98 2.86 2.96 +0.12 +4.23 228,188,744 665,791.09
16/12/2557 2.84 2.96 2.80 2.84 -0.06 -2.07 293,939,011 841,316.04
15/12/2557 2.96 2.96 2.78 2.90 -0.08 -2.68 363,301,645 1,045,050.72
12/12/2557 3.00 3.02 2.98 2.98 -0.02 -0.67 115,744,358 346,557.05
11/12/2557 3.06 3.06 2.98 3.00 -0.08 -2.60 269,436,833 811,792.95
09/12/2557 3.08 3.12 3.08 3.08 0.00 0.00 88,961,968 275,356.43
08/12/2557 3.14 3.16 3.08 3.08 -0.08 -2.53 111,510,045 347,804.39
04/12/2557 3.16 3.18 3.14 3.16 0.00 0.00 60,336,760 190,622.56
03/12/2557 3.22 3.22 3.16 3.16 -0.06 -1.86 123,833,083 396,188.36
02/12/2557 3.22 3.24 3.18 3.22 +0.02 +0.63 241,801,043 776,242.57
01/12/2557 3.14 3.20 3.12 3.20 +0.06 +1.91 135,719,742 431,624.84
28/11/2557 3.18 3.18 3.12 3.14 -0.04 -1.26 144,291,907 453,548.78
27/11/2557 3.12 3.20 3.12 3.18 +0.06 +1.92 139,447,843 440,964.25
26/11/2557 3.20 3.20 3.10 3.12 -0.06 -1.89 92,928,556 291,948.52
25/11/2557 3.20 3.20 3.14 3.18 0.00 0.00 124,537,658 395,072.61
24/11/2557 3.22 3.22 3.16 3.18 -0.02 -0.63 135,144,269 431,822.04
21/11/2557 3.10 3.20 3.08 3.20 +0.08 +2.56 446,749,379 1,408,502.50
20/11/2557 3.06 3.14 3.06 3.12 +0.06 +1.96 424,633,051 1,320,589.65
19/11/2557 3.08 3.08 3.06 3.06 0.00 0.00 49,073,756 150,946.25
18/11/2557 3.06 3.10 3.06 3.06 0.00 0.00 66,219,550 203,510.62
17/11/2557 3.08 3.10 3.06 3.06 -0.04 -1.29 81,837,867 251,885.03
14/11/2557 3.06 3.10 3.04 3.10 +0.06 +1.97 114,405,150 351,896.27
13/11/2557 3.04 3.06 3.02 3.04 0.00 0.00 37,387,656 113,587.14
12/11/2557 3.04 3.08 3.02 3.04 0.00 0.00 58,534,763 178,571.46
11/11/2557 3.02 3.06 3.02 3.04 +0.02 +0.66 107,747,918 328,301.29
10/11/2557 3.08 3.08 3.02 3.02 -0.04 -1.31 112,840,340 343,669.02
07/11/2557 3.06 3.08 3.04 3.06 0.00 0.00 32,125,749 98,435.18
06/11/2557 3.08 3.08 3.04 3.06 0.00 0.00 62,051,465 189,904.87
05/11/2557 3.06 3.10 3.04 3.06 0.00 0.00 129,364,651 396,748.32
04/11/2557 3.10 3.12 3.02 3.06 -0.04 -1.29 181,048,015 554,191.13
03/11/2557 3.08 3.10 3.06 3.10 +0.02 +0.65 90,301,318 278,518.58

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share