ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QLT : บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
02/03/2558 14.90 14.90 13.70 13.90 -0.80 -5.44 586,200 8,326.51
27/02/2558 14.40 15.10 14.40 14.70 +0.70 +5.00 932,882 13,753.50
26/02/2558 14.40 14.40 13.80 14.00 -0.30 -2.10 152,212 2,130.68
25/02/2558 14.20 14.30 13.90 14.30 +0.40 +2.88 514,517 7,267.41
24/02/2558 14.00 14.00 13.60 13.90 +0.20 +1.46 455,304 6,300.92
23/02/2558 13.00 13.90 12.90 13.70 +0.90 +7.03 838,400 11,252.22
20/02/2558 12.40 13.10 12.40 12.80 +0.40 +3.23 898,110 11,398.09
19/02/2558 12.40 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 161,102 1,996.89
18/02/2558 12.10 12.40 12.10 12.40 +0.30 +2.48 113,201 1,391.64
17/02/2558 12.30 12.30 12.00 12.10 -0.20 -1.63 145,280 1,763.35
16/02/2558 12.10 12.90 12.10 12.30 +0.50 +4.24 931,203 11,467.54
13/02/2558 11.60 11.80 11.60 11.80 +0.20 +1.72 88,174 1,029.16
12/02/2558 - - - - - - - -
11/02/2558 11.70 11.70 11.60 11.60 0.00 0.00 52,600 610.27
10/02/2558 11.60 11.70 11.60 11.60 0.00 0.00 11,800 137.84
09/02/2558 11.80 11.80 11.60 11.60 0.00 0.00 33,100 386.00
06/02/2558 11.50 11.60 11.50 11.60 +0.10 +0.87 43,000 496.25
05/02/2558 11.60 11.60 11.50 11.50 0.00 0.00 46,800 538.89
04/02/2558 11.50 11.60 11.50 11.50 -0.10 -0.86 41,600 478.90
03/02/2558 11.60 11.60 11.60 11.60 +0.10 +0.87 28,200 327.12
02/02/2558 11.50 11.60 11.40 11.50 0.00 0.00 40,202 464.32

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share