ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QLT : บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
01/10/2557 11.80 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 77,300 908.94
30/09/2557 11.80 11.80 11.70 11.80 0.00 0.00 76,800 901.99
29/09/2557 11.80 11.90 11.80 11.80 -0.10 -0.84 78,400 925.70
26/09/2557 11.90 11.90 11.80 11.90 +0.10 +0.85 436,600 5,153.53
25/09/2557 11.90 11.90 11.80 11.80 -0.20 -1.67 142,300 1,684.58
24/09/2557 11.90 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 124,600 1,486.98
23/09/2557 11.90 12.00 11.80 12.00 +0.10 +0.84 93,200 1,108.24
22/09/2557 11.90 11.90 11.90 11.90 -0.10 -0.83 2,000 23.80
19/09/2557 11.90 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 38,500 461.67
18/09/2557 11.90 12.00 11.90 12.00 +0.20 +1.69 27,000 322.35
17/09/2557 12.00 12.00 11.80 11.80 -0.30 -2.48 99,000 1,173.57
16/09/2557 12.00 12.20 11.90 12.10 +0.10 +0.83 37,300 448.97
15/09/2557 12.00 12.10 11.80 12.00 +0.10 +0.84 124,100 1,480.25
12/09/2557 12.80 12.80 11.90 11.90 -0.90 -7.03 248,080 3,030.51
11/09/2557 12.00 13.10 12.00 12.80 +0.80 +6.67 853,400 10,838.28
10/09/2557 12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 38,200 458.38
09/09/2557 12.10 12.20 12.00 12.00 0.00 0.00 113,400 1,368.22
08/09/2557 12.00 12.10 11.90 12.00 0.00 0.00 68,746 823.83
05/09/2557 11.90 12.00 11.90 12.00 +0.10 +0.84 23,200 276.10
04/09/2557 12.10 12.10 11.90 11.90 -0.20 -1.65 25,400 304.99
03/09/2557 12.40 12.40 12.00 12.10 0.00 0.00 56,600 691.86
02/09/2557 12.00 12.10 12.00 12.10 0.00 0.00 19,000 229.87
01/09/2557 12.00 12.20 12.00 12.10 +0.20 +1.68 4,700 56.92