ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QLT : บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
01/04/2558 12.90 12.90 12.80 12.80 0.00 0.00 67,935 869.87
31/03/2558 12.80 12.90 12.80 12.80 -0.10 -0.78 13,100 167.75
30/03/2558 12.80 12.90 12.80 12.90 +0.10 +0.78 71,000 914.00
27/03/2558 12.80 12.80 12.70 12.80 0.00 0.00 78,100 996.63
26/03/2558 12.90 12.90 12.80 12.80 0.00 0.00 105,200 1,346.71
25/03/2558 12.80 12.80 12.70 12.80 -0.10 -0.78 120,800 1,544.86
24/03/2558 12.80 13.00 12.70 12.90 -0.10 -0.77 113,900 1,457.80
23/03/2558 12.90 13.00 12.80 13.00 0.00 0.00 85,600 1,103.76
20/03/2558 13.00 13.00 12.80 13.00 +0.10 +0.78 10,900 140.59
19/03/2558 12.80 12.90 12.80 12.90 +0.10 +0.78 21,500 276.50
18/03/2558 12.60 13.00 12.60 12.80 0.00 0.00 81,800 1,043.71
17/03/2558 12.80 13.00 12.80 12.80 0.00 0.00 56,300 726.08
16/03/2558 13.10 13.10 12.80 12.80 -0.20 -1.54 78,500 1,009.06
13/03/2558 12.90 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 60,300 779.10
12/03/2558 12.70 13.00 12.70 12.90 0.00 0.00 75,800 978.45
11/03/2558 13.00 13.00 12.90 12.90 -0.10 -0.77 77,320 1,004.56
10/03/2558 13.30 13.30 13.00 13.00 -0.30 -2.26 247,900 3,254.29
09/03/2558 13.60 13.60 13.00 13.30 -0.30 -2.21 205,105 2,716.00
06/03/2558 13.50 13.60 13.10 13.60 +0.70 +5.43 273,600 3,672.57
05/03/2558 12.40 13.30 12.30 12.90 +0.40 +3.20 687,603 8,669.81
03/03/2558 13.60 14.00 12.50 12.50 -1.40 -10.07 727,092 9,577.35
02/03/2558 14.90 14.90 13.70 13.90 -0.80 -5.44 586,200 8,326.51

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share