ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
27/01/2558 4.90 4.92 4.86 4.88 -0.02 -0.41 5,114,985 24,968.91
26/01/2558 4.86 4.96 4.76 4.90 +0.04 +0.82 16,711,511 81,798.29
23/01/2558 4.64 4.86 4.64 4.86 +0.26 +5.65 31,048,790 148,953.03
22/01/2558 4.56 4.62 4.52 4.60 +0.10 +2.22 4,895,333 22,367.34
21/01/2558 4.62 4.64 4.48 4.50 -0.12 -2.60 12,736,300 57,885.85
20/01/2558 4.70 4.70 4.60 4.62 -0.06 -1.28 3,863,300 17,911.32
19/01/2558 4.70 4.72 4.66 4.68 -0.02 -0.43 2,182,603 10,218.46
16/01/2558 4.70 4.74 4.70 4.70 -0.06 -1.26 1,272,200 5,993.44
15/01/2558 4.70 4.76 4.68 4.76 +0.04 +0.85 2,382,551 11,262.63
14/01/2558 4.76 4.82 4.72 4.72 -0.04 -0.84 3,802,200 18,092.55
13/01/2558 4.66 4.76 4.66 4.76 +0.08 +1.71 3,582,350 16,914.48
12/01/2558 4.76 4.76 4.68 4.68 -0.08 -1.68 2,423,840 11,412.44
09/01/2558 4.80 4.80 4.76 4.76 -0.02 -0.42 1,552,500 7,409.55
08/01/2558 4.80 4.80 4.74 4.78 +0.02 +0.42 3,306,502 15,752.94
07/01/2558 4.76 4.76 4.68 4.76 +0.02 +0.42 3,503,600 16,533.20
06/01/2558 4.66 4.74 4.62 4.74 +0.06 +1.28 4,659,600 21,818.92
05/01/2558 4.62 4.70 4.62 4.68 +0.04 +0.86 1,940,000 9,069.33
30/12/2557 4.64 4.68 4.60 4.64 -0.06 -1.28 3,901,500 18,031.66
29/12/2557 4.72 4.74 4.62 4.70 -0.02 -0.42 4,301,500 20,179.55
26/12/2557 4.74 4.80 4.70 4.72 +0.02 +0.43 7,937,200 37,679.20
25/12/2557 4.70 4.80 4.68 4.70 0.00 0.00 6,018,800 28,438.84
24/12/2557 4.68 4.74 4.68 4.70 0.00 0.00 3,727,101 17,526.94
23/12/2557 4.74 4.74 4.70 4.70 -0.04 -0.84 3,668,003 17,316.31
22/12/2557 4.82 4.82 4.72 4.74 0.00 0.00 5,500,600 26,128.37
19/12/2557 4.82 4.84 4.74 4.74 -0.04 -0.84 5,285,200 25,275.19
18/12/2557 4.86 4.86 4.76 4.78 -0.02 -0.42 7,439,800 35,844.52
17/12/2557 4.74 4.82 4.74 4.80 +0.04 +0.84 7,958,300 38,040.31
16/12/2557 4.62 4.76 4.56 4.76 +0.06 +1.28 13,396,001 62,246.10
15/12/2557 4.72 4.74 4.08 4.70 -0.12 -2.49 19,071,801 86,944.62
12/12/2557 4.84 4.88 4.82 4.82 -0.06 -1.23 5,962,000 28,912.59
11/12/2557 4.96 4.98 4.78 4.88 -0.12 -2.40 16,356,881 79,973.77
09/12/2557 4.98 5.05 4.92 5.00 +0.06 +1.21 31,344,219 156,420.83
08/12/2557 4.98 5.15 4.94 4.94 -0.04 -0.80 41,215,757 207,904.80
04/12/2557 4.92 5.00 4.92 4.98 +0.06 +1.22 9,538,901 47,365.71
03/12/2557 5.00 5.00 4.90 4.92 -0.06 -1.20 10,160,000 50,160.83
02/12/2557 5.00 5.05 4.98 4.98 -0.02 -0.40 7,171,400 35,815.44
01/12/2557 5.00 5.10 4.98 5.00 0.00 0.00 16,065,800 80,665.66

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share