ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
19/12/2557 4.82 4.84 4.74 4.74 -0.04 -0.84 5,285,200 25,275.19
18/12/2557 4.86 4.86 4.76 4.78 -0.02 -0.42 7,439,800 35,844.52
17/12/2557 4.74 4.82 4.74 4.80 +0.04 +0.84 7,958,300 38,040.31
16/12/2557 4.62 4.76 4.56 4.76 +0.06 +1.28 13,396,001 62,246.10
15/12/2557 4.72 4.74 4.08 4.70 -0.12 -2.49 19,071,801 86,944.62
12/12/2557 4.84 4.88 4.82 4.82 -0.06 -1.23 5,962,000 28,912.59
11/12/2557 4.96 4.98 4.78 4.88 -0.12 -2.40 16,356,881 79,973.77
09/12/2557 4.98 5.05 4.92 5.00 +0.06 +1.21 31,344,219 156,420.83
08/12/2557 4.98 5.15 4.94 4.94 -0.04 -0.80 41,215,757 207,904.80
04/12/2557 4.92 5.00 4.92 4.98 +0.06 +1.22 9,538,901 47,365.71
03/12/2557 5.00 5.00 4.90 4.92 -0.06 -1.20 10,160,000 50,160.83
02/12/2557 5.00 5.05 4.98 4.98 -0.02 -0.40 7,171,400 35,815.44
01/12/2557 5.00 5.10 4.98 5.00 0.00 0.00 16,065,800 80,665.66
28/11/2557 4.96 5.05 4.96 5.00 +0.04 +0.81 12,609,001 62,992.55
27/11/2557 5.05 5.05 4.94 4.96 -0.02 -0.40 31,618,740 157,831.54
26/11/2557 4.80 5.00 4.80 4.98 +0.20 +4.18 55,535,421 274,155.98
25/11/2557 4.80 4.82 4.76 4.78 -0.02 -0.42 2,902,900 13,871.63
24/11/2557 4.84 4.84 4.78 4.80 +0.02 +0.42 5,804,250 27,893.92
21/11/2557 4.70 4.80 4.70 4.78 +0.04 +0.84 6,076,800 28,934.97
20/11/2557 4.78 4.82 4.72 4.74 -0.06 -1.25 8,564,100 40,847.66
19/11/2557 4.92 4.94 4.74 4.80 -0.02 -0.41 26,498,740 128,110.98
18/11/2557 4.70 4.92 4.70 4.82 +0.16 +3.43 29,594,800 141,962.21
17/11/2557 4.62 4.70 4.62 4.66 +0.04 +0.87 6,459,700 30,101.34
14/11/2557 4.56 4.66 4.56 4.62 +0.06 +1.32 10,017,100 46,189.75
13/11/2557 4.56 4.56 4.50 4.56 +0.06 +1.33 5,543,501 25,220.74
12/11/2557 4.46 4.56 4.46 4.50 +0.04 +0.90 3,705,501 16,713.48
11/11/2557 4.48 4.52 4.46 4.46 -0.04 -0.89 2,571,001 11,515.41
10/11/2557 4.50 4.52 4.46 4.50 +0.02 +0.45 1,867,500 8,367.00
07/11/2557 4.50 4.54 4.48 4.48 -0.02 -0.44 2,714,130 12,218.40
06/11/2557 4.52 4.56 4.48 4.50 0.00 0.00 5,569,600 25,072.23
05/11/2557 4.62 4.66 4.48 4.50 -0.10 -2.17 8,784,100 39,979.39
04/11/2557 4.66 4.68 4.60 4.60 -0.06 -1.29 1,774,100 8,208.31
03/11/2557 4.74 4.74 4.66 4.66 -0.04 -0.85 1,613,900 7,570.00

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share