ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
25/11/2557 4.80 4.82 4.76 4.78 -0.02 -0.42 2,902,900 13,871.63
24/11/2557 4.84 4.84 4.78 4.80 +0.02 +0.42 5,804,250 27,893.92
21/11/2557 4.70 4.80 4.70 4.78 +0.04 +0.84 6,076,800 28,934.97
20/11/2557 4.78 4.82 4.72 4.74 -0.06 -1.25 8,564,100 40,847.66
19/11/2557 4.92 4.94 4.74 4.80 -0.02 -0.41 26,498,740 128,110.98
18/11/2557 4.70 4.92 4.70 4.82 +0.16 +3.43 29,594,800 141,962.21
17/11/2557 4.62 4.70 4.62 4.66 +0.04 +0.87 6,459,700 30,101.34
14/11/2557 4.56 4.66 4.56 4.62 +0.06 +1.32 10,017,100 46,189.75
13/11/2557 4.56 4.56 4.50 4.56 +0.06 +1.33 5,543,501 25,220.74
12/11/2557 4.46 4.56 4.46 4.50 +0.04 +0.90 3,705,501 16,713.48
11/11/2557 4.48 4.52 4.46 4.46 -0.04 -0.89 2,571,001 11,515.41
10/11/2557 4.50 4.52 4.46 4.50 +0.02 +0.45 1,867,500 8,367.00
07/11/2557 4.50 4.54 4.48 4.48 -0.02 -0.44 2,714,130 12,218.40
06/11/2557 4.52 4.56 4.48 4.50 0.00 0.00 5,569,600 25,072.23
05/11/2557 4.62 4.66 4.48 4.50 -0.10 -2.17 8,784,100 39,979.39
04/11/2557 4.66 4.68 4.60 4.60 -0.06 -1.29 1,774,100 8,208.31
03/11/2557 4.74 4.74 4.66 4.66 -0.04 -0.85 1,613,900 7,570.00
31/10/2557 4.66 4.74 4.66 4.70 +0.04 +0.86 1,778,800 8,359.45
30/10/2557 4.70 4.70 4.64 4.66 0.00 0.00 1,778,000 8,308.71
29/10/2557 4.62 4.68 4.60 4.66 +0.06 +1.30 2,424,147 11,273.76
28/10/2557 4.58 4.62 4.56 4.60 0.00 0.00 1,448,600 6,645.69
27/10/2557 4.58 4.60 4.56 4.60 +0.02 +0.44 2,807,800 12,864.46
24/10/2557 4.60 4.62 4.52 4.58 0.00 0.00 4,972,200 22,729.18
22/10/2557 4.58 4.60 4.54 4.58 +0.04 +0.88 1,362,100 6,224.65
21/10/2557 4.62 4.62 4.52 4.54 -0.12 -2.58 3,104,850 14,168.47
20/10/2557 4.64 4.68 4.52 4.66 +0.06 +1.30 6,092,250 28,092.24
17/10/2557 4.74 4.74 4.60 4.60 -0.14 -2.95 10,389,000 48,139.42
16/10/2557 4.84 4.84 4.74 4.74 -0.14 -2.87 7,680,500 36,708.22
15/10/2557 4.80 4.90 4.80 4.88 +0.14 +2.95 10,109,201 49,066.85
14/10/2557 4.70 4.74 4.68 4.74 +0.06 +1.28 1,952,850 9,187.78
13/10/2557 4.64 4.72 4.64 4.68 -0.02 -0.43 2,359,700 11,066.69
10/10/2557 4.70 4.72 4.64 4.70 -0.04 -0.84 2,617,700 12,266.07
09/10/2557 4.74 4.74 4.62 4.74 +0.06 +1.28 6,632,202 31,071.25
08/10/2557 4.56 4.70 4.56 4.68 +0.02 +0.43 4,186,000 19,427.47
07/10/2557 4.68 4.70 4.58 4.66 -0.10 -2.10 21,707,891 100,436.91
06/10/2557 5.00 5.05 4.72 4.76 -0.22 -4.42 22,613,700 109,128.04
03/10/2557 4.88 4.98 4.82 4.98 +0.14 +2.89 13,688,302 67,068.41
02/10/2557 4.96 4.98 4.82 4.84 -0.14 -2.81 10,171,430 49,711.00
01/10/2557 5.00 5.00 4.98 4.98 +0.02 +0.40 2,302,912 11,482.24

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share