ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
17/12/2557 9.60 9.70 9.45 9.45 -0.10 -1.05 72,202,439 689,853.16
16/12/2557 9.35 9.65 9.20 9.55 +0.05 +0.53 119,930,246 1,130,251.06
15/12/2557 9.70 9.70 9.00 9.50 -0.30 -3.06 163,085,617 1,537,453.16
12/12/2557 9.95 10.10 9.75 9.80 -0.15 -1.51 73,400,987 723,250.46
11/12/2557 10.10 10.20 9.90 9.95 -0.15 -1.49 90,504,124 902,245.74
09/12/2557 10.20 10.30 10.10 10.10 -0.20 -1.94 27,180,834 276,749.15
08/12/2557 10.20 10.30 10.10 10.30 +0.10 +0.98 37,482,734 381,996.64
04/12/2557 10.10 10.30 10.10 10.20 +0.10 +0.99 26,857,194 273,973.18
03/12/2557 10.30 10.30 10.10 10.10 -0.10 -0.98 16,195,009 164,250.35
02/12/2557 10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 14,062,624 143,512.19
01/12/2557 10.00 10.30 9.95 10.30 +0.30 +3.00 49,612,896 501,706.68
28/11/2557 10.10 10.20 10.00 10.00 -0.20 -1.96 68,627,689 690,398.20
27/11/2557 10.30 10.30 10.10 10.20 0.00 0.00 33,590,569 342,522.56
26/11/2557 10.30 10.40 10.20 10.20 -0.10 -0.97 34,218,262 351,783.62
25/11/2557 10.30 10.30 10.20 10.30 +0.10 +0.98 43,841,526 449,739.17
24/11/2557 10.20 10.30 10.20 10.20 0.00 0.00 39,183,236 400,821.93
21/11/2557 10.20 10.40 10.20 10.20 0.00 0.00 37,941,297 388,871.73
20/11/2557 10.30 10.40 10.20 10.20 -0.10 -0.97 20,663,379 212,415.55
19/11/2557 10.30 10.40 10.20 10.30 0.00 0.00 24,631,382 253,718.19
18/11/2557 10.30 10.40 10.20 10.30 +0.10 +0.98 26,376,385 271,521.45
17/11/2557 10.40 10.40 10.20 10.20 -0.10 -0.97 16,363,929 168,451.46
14/11/2557 10.50 10.50 10.30 10.30 -0.20 -1.90 50,049,467 520,357.56
13/11/2557 10.30 10.50 10.30 10.50 +0.20 +1.94 36,930,296 383,985.67
12/11/2557 10.50 10.50 10.30 10.30 -0.10 -0.96 58,487,739 609,075.03
11/11/2557 10.20 10.50 10.20 10.40 +0.20 +1.96 46,875,972 486,562.02
10/11/2557 10.40 10.40 10.20 10.20 -0.10 -0.97 32,642,152 334,919.75
07/11/2557 10.40 10.40 10.20 10.30 -0.10 -0.96 34,827,382 359,341.22
06/11/2557 10.20 10.50 10.20 10.40 +0.20 +1.96 35,033,250 362,791.25
05/11/2557 10.50 10.50 10.20 10.20 -0.20 -1.92 35,291,167 364,039.89
04/11/2557 10.30 10.60 10.20 10.40 +0.20 +1.96 91,698,240 958,796.05
03/11/2557 10.30 10.40 10.20 10.20 -0.10 -0.97 30,009,337 308,624.29

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share