ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
02/03/2558 9.60 9.70 9.55 9.55 -0.05 -0.52 22,400,041 215,382.82
27/02/2558 9.60 9.65 9.55 9.60 0.00 0.00 16,397,984 157,543.77
26/02/2558 9.60 9.65 9.50 9.60 0.00 0.00 41,011,349 392,654.61
25/02/2558 9.70 9.75 9.60 9.60 -0.10 -1.03 54,146,530 522,730.63
24/02/2558 9.70 9.80 9.70 9.70 0.00 0.00 26,243,570 255,253.41
23/02/2558 9.85 9.90 9.70 9.70 -0.15 -1.52 34,312,253 334,715.39
20/02/2558 9.80 9.85 9.75 9.85 +0.05 +0.51 24,741,960 242,615.17
19/02/2558 9.85 9.85 9.80 9.80 0.00 0.00 22,881,111 224,612.73
18/02/2558 9.85 9.95 9.80 9.80 0.00 0.00 18,183,779 178,965.71
17/02/2558 9.90 9.95 9.80 9.80 -0.10 -1.01 25,819,225 254,563.80
16/02/2558 9.90 9.95 9.85 9.90 0.00 0.00 17,457,922 172,916.49
13/02/2558 9.95 10.00 9.85 9.90 -0.05 -0.50 49,698,868 492,796.55
12/02/2558 10.10 10.20 9.85 9.95 -0.15 -1.49 78,040,935 775,782.75
11/02/2558 10.20 10.20 9.95 10.10 0.00 0.00 58,162,162 585,099.70
10/02/2558 9.95 10.30 9.90 10.10 +0.20 +2.02 106,939,445 1,079,946.76
09/02/2558 9.85 9.95 9.80 9.90 0.00 0.00 623,665,565 6,113,714.16
06/02/2558 9.80 9.90 9.75 9.90 +0.10 +1.02 32,007,361 314,650.53
05/02/2558 9.70 9.80 9.70 9.80 +0.10 +1.03 27,277,526 266,258.08
04/02/2558 9.95 10.00 9.70 9.70 -0.20 -2.02 95,356,057 934,171.33
03/02/2558 9.95 10.00 9.90 9.90 0.00 0.00 50,372,263 501,115.20
02/02/2558 9.80 9.90 9.75 9.90 +0.05 +0.51 24,513,018 240,702.67

 
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share