ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
01/09/2557 9.65 9.75 9.65 9.65 0.00 0.00 23,478,327 227,755.68
29/08/2557 9.70 9.80 9.60 9.65 -0.10 -1.03 69,605,309 676,677.19
28/08/2557 9.70 9.75 9.65 9.75 0.00 0.00 28,052,256 271,915.37
27/08/2557 9.60 9.85 9.60 9.75 +0.15 +1.56 52,531,575 511,414.40
26/08/2557 9.75 9.75 9.60 9.60 -0.15 -1.54 61,150,238 592,176.10
25/08/2557 9.60 9.75 9.60 9.75 +0.25 +2.63 51,436,144 498,233.42
22/08/2557 9.60 9.60 9.35 9.50 -0.05 -0.52 98,356,265 931,570.05
21/08/2557 9.60 9.60 9.50 9.55 0.00 0.00 45,992,981 439,310.52
20/08/2557 9.70 9.75 9.50 9.55 -0.10 -1.04 71,252,269 683,435.75
19/08/2557 9.60 9.70 9.60 9.65 +0.10 +1.05 55,553,437 536,708.83
18/08/2557 9.75 9.80 9.55 9.55 -0.20 -2.05 67,037,721 646,025.30
15/08/2557 9.55 9.85 9.50 9.75 +0.20 +2.09 153,906,632 1,493,870.65
14/08/2557 9.60 9.70 9.35 9.55 +0.05 +0.53 125,561,901 1,197,415.77
13/08/2557 9.30 9.50 9.25 9.50 +0.30 +3.26 167,284,565 1,574,702.16
08/08/2557 9.15 9.30 9.10 9.20 -0.05 -0.54 114,257,808 1,050,492.88
07/08/2557 9.10 9.25 8.95 9.25 +0.25 +2.78 116,170,073 1,062,751.59
06/08/2557 8.90 9.15 8.85 9.00 +0.15 +1.69 240,616,427 2,172,310.03
05/08/2557 8.90 8.95 8.80 8.85 -0.05 -0.56 47,117,772 417,592.34
04/08/2557 8.70 8.95 8.65 8.90 +0.30 +3.49 147,657,084 1,304,068.46
01/08/2557 8.50 8.70 8.50 8.60 +0.05 +0.58 45,428,307 389,262.02