ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
28 เม.ย. 2558 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 06 พ.ค. 2558
วันจ่ายปันผล 21 พ.ค. 2558 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.45
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ
10 มี.ค. 2558 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 13 มี.ค. 2558
วันที่ประชุม 22 เม.ย. 2558 13:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล,รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หมายเหตุ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด
26 ส.ค. 2557 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 29 ส.ค. 2557
วันจ่ายปันผล 12 ก.ย. 2557 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.30
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557
หมายเหตุ
03 มิ.ย. 2557 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 06 มิ.ย. 2557
วันที่ประชุม 10 ก.ค. 2557 13:30
หัวข้อการประชุม รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หมายเหตุ ชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
06 พ.ค. 2557 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 09 พ.ค. 2557
วันจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2557 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.25
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ
25 มี.ค. 2557 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 28 มี.ค. 2557
วันที่ประชุม 25 เม.ย. 2557 14:00
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
21 ส.ค. 2556 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 26 ส.ค. 2556
วันจ่ายปันผล 06 ก.ย. 2556 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.25
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556
หมายเหตุ
03 พ.ค. 2556 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 09 พ.ค. 2556
วันจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2556 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.50
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
หมายเหตุ
06 มี.ค. 2556 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 11 มี.ค. 2556
วันที่ประชุม 24 เม.ย. 2556 14:00
หัวข้อการประชุม
หมายเหตุ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเก
22 ส.ค. 2555 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 27 ส.ค. 2555
วันจ่ายปันผล 07 ก.ย. 2555 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.60
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
หมายเหตุ
10 พ.ค. 2555 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 15 พ.ค. 2555
วันจ่ายปันผล 24 พ.ค. 2555 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.60
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
หมายเหตุ
หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share