ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
08 พ.ค. 2558 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ค. 2558
วันจ่ายปันผล 29 พ.ค. 2558 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.35
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ
11 มี.ค. 2558 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 16 มี.ค. 2558
วันที่ประชุม 30 เม.ย. 2558 09:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
04 ก.ย. 2557 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 09 ก.ย. 2557
วันจ่ายปันผล 23 ก.ย. 2557 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.20
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557
หมายเหตุ
07 พ.ค. 2557 XD(ST)
วันปิดสมุดทะเบียน 12 พ.ค. 2557
วันจ่ายปันผล 28 พ.ค. 2557 00:00
อัตราส่วนหุ้นปันผล 40 : 1
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ
07 พ.ค. 2557 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 12 พ.ค. 2557
วันจ่ายปันผล 28 พ.ค. 2557 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.202778
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ
11 มี.ค. 2557 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 14 มี.ค. 2557
วันที่ประชุม 29 เม.ย. 2557 09:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหุ้นกู้
หมายเหตุ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
16 ก.ย. 2556 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 19 ก.ย. 2556
วันจ่ายปันผล 03 ต.ค. 2556 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.20
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556
หมายเหตุ
07 พ.ค. 2556 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ค. 2556
วันจ่ายปันผล 20 พ.ค. 2556 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.35
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
หมายเหตุ
08 มี.ค. 2556 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 13 มี.ค. 2556
วันที่ประชุม 29 เม.ย. 2556 09:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2555 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 04 ม.ค. 2556
วันที่ประชุม 05 ก.พ. 2556 09:30
หัวข้อการประชุม การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
หมายเหตุ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
30 เม.ย. 2555 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 04 พ.ค. 2555
วันจ่ายปันผล 22 พ.ค. 2555 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.25
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
หมายเหตุ
หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share