ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SLC-W3 : บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ, 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-8351-8
เบอร์โทรสาร 0-2273-8359  
เว็บไซต์ www.slc1998.com ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   29.09
 

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 23 ก.ย. 2554
  หลักทรัพย์อ้างอิง SLC
  ราคาใช้สิทธิ 0.52 บาท
  อัตราใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้างอิง) 1 : 1.9363
  จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 484,882,540 หุ้น
  จำนวนหุ้นคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 938,878,100 หุ้น
  ยอดรวมจำนวนหุ้นที่นำมาใช้สิทธิ -
  วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 14 ก.ย. 2559
  วันหมดอายุ 14 ก.ย. 2559
  หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
    ในประเทศ TH079505Q903
    ต่างด้าว -
    NVDR TH079505Q9R6
  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share