ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BSM-W1 : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2683-4900
เบอร์โทรสาร 0-2683-4949  
เว็บไซต์ www.buildersmart.com ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   81.10
 

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 14 ก.พ. 2556
  หลักทรัพย์อ้างอิง BSM
  ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท
  อัตราใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้างอิง) 1 : 5
  จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 12,153,930 หุ้น
  จำนวนหุ้นคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 60,769,650 หุ้น
  ยอดรวมจำนวนหุ้นที่นำมาใช้สิทธิ -
  วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 31 ธ.ค. 2558
  วันหมดอายุ 03 ม.ค. 2559
  หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
    ในประเทศ TH097105Q108
    ต่างด้าว -
    NVDR TH097105Q1R9
  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share